Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Postęp prac przy remoncie cerkwi i konserwacji nagrobków.

07.09.2018

Zakończono kolejny etap prac izolacyjnych fundamentów od ul. Wolskiej. Położono kolejne odcinki instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wodę deszczową od cerkwi. W dniu dzisiejszym odkopano odcinek ściany z fundamentami od strony południowej. Głębokość wykopu do podstawy ławy to 4 metry. Prace nadal były utrudnione przez bardzo namoknięty grunt.  Ułożono część nowej instalacji odgromowej, rur osłonowych na nowe kable elektryczne i do elektroniki. Przygotowano również tymczasowe wyjście z dolnej cerkwi od strony cmentarza.

Na cmentarzu prace renowacyjne przy nagrobkach zaawansowane coraz bardziej. 

 

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl