Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy. Rozpoczęcie roku szkolnego w naszym Punkcie Katechetycznym

11.09.2018

Na dziewiąty dzień września przypadła XV niedziela po Pięćdziesiątnicy, która w tym roku jest jednocześnie niedzielą inaugurującą rok szkolny w naszym Punkcie Katechetycznym.

Nabożeństwo dla dzieci i młodzieży w dolnej świątyni o godzinie 8:30 celebrował Proboszcz Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawida Romanowicza, ks. d. Łukasza Leonkiewicza oraz ks. d. Andreia Enachi. W trakcie nabożeństwa homilię wygłosił ks. Paweł Korobeinikov.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ks. Adam przywitał serdecznie wszystkich wiernych, a w szczególności licznie zgromadzone dzieci i młodzież, po czym opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach i nadchodzących wydarzeniach związanych z życiem naszej Parafii.

Podczas św. Liturgii modlono się o Boże błogosławieństwo na rozpoczynający się rok szkolny, a w szczególności za najmłodszych parafian, którzy pierwszy raz  wkraczają w mury szkolne.

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Następnie, w domu parafialnym odbyły się spotkania organizacyjne z katechetami, które ponownie wprowadziły dzieci i młodzież w cykl zajęć w naszym Parafialnym Punkcie Katechetycznym.

Św. Liturgię w górnej świątyni o godzinie 10:00 współcelebrowali: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

Po odczytaniu fragmentu Świętej Ewangelii, kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

W trakcie nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl