Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego

23.09.2018

W tym roku na dzień 23 września przypadła niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego. W Ewangelii wg św. Jana 3,13-17 słyszeliśmy fragment nocnej rozmowy Nikodema z Jezusem. Chrystus, aby wytłumaczyć kwestię „powtórnych narodzin”, przepowiada przyszłość. Mówi o tym, że będzie „wywyższony”. Przedstawia to w kontekście dobrze mu znanej historii z Mojżeszem. Warto się przy tym zatrzymać, ponieważ jest to niesamowicie obrazowe…

Mojżesz jest z Ludem Wybranym na pustyni. Ludzie z powodu zmęczenia zaczynają marudzić. Przestają doceniać otrzymaną od Boga wolność, ponieważ woleli być mieć bardziej „rozbudowane menu”. Nie smakuje im już manna…

W odpowiedzi na tę niewdzięczność Bóg zsyła im węże z palącym jadem. Gdy ludzie się opamiętali, poprosili Mojżesza o wstawiennictwo. W odpowiedzi Bóg kazał im sporządzić węża miedzianego, który ratował ich od śmierci.

Wszystkie szemrania i grzechy ludzkości spowodowały, że oddaliliśmy się od Boga. Sami ściągamy na siebie „duchową śmierć”. Nasza rezygnacja z Boga już tak daleko poszła, że nie byliśmy w stanie sami powrócić do naszego Stwórcy. Dlatego Bóg posłał do nas swojego Syna, który poprzez swoją śmierć ofiarował ludzkościc zbawienie.

Dlatego krzyż jest znakiem naszej wiary. Przypomina nam on to, co zostało nam ofiarowane. Jezus Chrystus został „wywyższony” na krzyżu, byśmy mogli odnowić naszą więź z Bogiem.

W pierwszą niedzielę jesieni tego roku w naszej parafii porannej Św. Liturgii, o godzinie 8:30 w dolnej świątyni, przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov, w asyście: ks. Dawida Romanowicza oraz ks. d. Łukasza Leonkiewicza. Śpiewał chór dyrygowany przez psalmistę Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył proboszcz parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protd. Jerzego Dmitruka. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadających na dzisiejszą niedzielę fragmentów Świętej Ewangelii homilię wygłosił ks. Piotr Rajecki.

Kapłani podczas obu św. Liturgii odczytali ogłoszenia parafialne, w których m. in.  podziękowano darczyńcom za ofiarność na rzecz remontu naszej światyni oraz przedstawiono efekty wykonanych prac w ciągu tego tygodnia. Imenne podziękowania skierowano do rodziny Miłowanow, która podjęła sie zorganizowania zbiórki internetowej na rzecz remontu naszej cerkwi: pomagam.pl/cerkiew.

Główną św. Liturgię upiększał pięknym modlitewnym śpiewem chór kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lektor Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl