Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w naszej parafii

27.09.2018

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego zostało ustanowione przez Cerkiew na pamiątkę odnalezienia przez św. Helenę – matkę św. cesarza Konstantyna – krzyża, na którym zmarł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Wydarzenie to miało miejsce w 326 r., w trakcie pielgrzymki św. Heleny do Ziemi Świętej.

Teksty liturgiczne odnoszące się do tego wielkiego święta niejednokrotnie podkreślają moc, potęgę i siłę Krzyża Pańskiego, jak i zwykłego znaku krzyża. Podczas wczorajszego wsienoszcznoho bdienija słyszeliśmy w sticherach: Raduj się, życiodajny krzyżu, niezwyciężone zwycięstwo pobożności, bramo raju, wiernych umocnienie, Kościoła ogrodzenie, przez które zostało zniszczone zniszczenie i podeptana władza śmierci. Z powyższego tekstu można odczytać także soteriologiczne znaczenie krzyża. Zbawienny aspekt krzyża, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupotą dla pogan (zob. 1 Kor 1, 23), podkreśla apostoł Paweł, który pisze: Nauka o krzyżu wydaje się głupotą tym, którzy kroczą drogą zatracenia. Natomiast jest mocą Bożą dla nas, których udziałem jest zbawienie (1 Kor 1, 18).

W przededniu tego wielkiego święta, w środę 26 września, w naszej parafii odbyło się uroczyste nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył proboszcz parafii - ks. prot. Adam Misijuk, w asyście ks. Michała Dmitruka oraz wolskiego duchowieństwa. W czasie nabożeństwa na jutrzni po wielkiej doksologii miało miejsce uroczyste wyniesienie, z prezbiterium na środek świątyni, przyozdobionego kwiatami Świętego Krzyża.

W dniu święta uroczystą Św. Liturgię celebrował ks. proboszcz prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawida Romanowicza, ks. protd. Jerzego Dmitruka oraz ks. d. Łukasza Leonkiewicza. List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (1 Kor 1, 18-24) przeczytał ks. d Łukasz Leonkiewicz. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35), kazanie wygłosił ks. Paweł Korobeinikov.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii ks. Adam pozdrowił serdecznie, z dzisiejszym wielkim świętem, wszystkich obecnych w naszej świątyni wiernych, a w szczególności pana Konstantego Sterlinogwa z jego jubileuszem. W bardzo ciepłych, z głębi serca płynących słowach, ks. proboszcz podziękował panu Konstantemu za jego wieloletnią ofiarność i pracę na rzecz wolskiej parafii, życząc jednocześnie sił duchowych i cielesnych, gorliwości i wytrwałości w wierze oraz wszelkich Łask Bożych na długie lata.

Całość liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Marcin Bielawski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl