Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego

30.09.2018

Na słoneczny, ale już nie tak ciepły dzień 30 września przypadła niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Tego dnia nasza Matka Cerkiew przedkłada naszej uwadze 37 perykopę z Ewangelii św. Marka, której kwintesencją są słowa Chrystusa : „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech za mną podąża”

Mówiąc w ten sposób Chrystus coraz mocniej zachęcał do podążania za Nim. Ten co przymusza, często zniechęca, a kto pozostawia słuchającemu wolną wolę, raczej zachęca i przyciąga. Pokorny zwrot skuteczniejszy jest niż przymus. Dlatego też i Chrystus powiedział: „jeśli kto chce” - pisze św. Jan Chryzostom.

Jako krzyż należy rozumieć wszystkie cierpienia i udręki tego świata, które postępujący za Chrystusem spotyka na swojej drodze. Wszystko to jest jednak niezbędne – jak gorzkie lekarstwo choremu, pragnącemu wyzdrowieć. Każdy naśladowca Chrystusa napotyka na swojej drodze momenty radości życiowej, ale i różnorodne problemy i boleści, toteż i krzyże są różne. Dlatego Pan przykazuje każdemu, by wziął swój krzyż.

Przez krzyż należy rozumieć nie tylko cierpienia i ból nachodzące na człowieka z zewnątrz, ale i wewnętrzne swoje wewnętrzne grzeszne nawyki i namiętności. To jeden z najcięższych krzyży i nie sposób go ponieść bez Bożej pomocy i wielkiej miłości człowieka do Chrystusa.

„Kto zachowa życie – straci je, a kto straci życie z mojego powodu – zachowa je”. To znaczy: kto troskliwie chroni swoją grzeszną duszę, całą pobrudzoną zakurzoną namiętnościami, ten bez wątpienia ją straci, bo nie może nic brudnego, nieczystego, pojawić się przed obliczem Bożym. A kto odrodzi się, ze względu na Chrystusa, gwoli nowego człowieka i nowej duszy, ten ją zachowa, tzn. tę nowa duszę, bardziej świetlistą i bogatszą po stokroć.

Przywołajmy jednak raz jeszcze słowa św. ap. Pawła: „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor. 1,18). Ta przepełniona łaską siła dawała odwagę męczennikom, mądrość Ojcom Cerkwi i cierpliwość mnichom. Pan powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Jan 14,6).

W tym dniu w naszej parafii odbyły się dwie Św. Liturgie. Pierwszą o godzinie 8.30 dla dzieci i młodzieży, w dolnej świątyni, wspólnie sprawowali ks. prot. Piotr Kosiński, ks. Dawid Romanowicz, ks. d. łukasz Leonkiewicz oraz ks. d. Andrei Enachi. Natomiast chórem tradycyjnie dowodził psalmista Bogdan Kuźmiuk.

Uroczyste nabożeństwo w górnej świątyni celebrował proboszcz naszej parafii – ks. prot. Adam Misijuk w asyście ks. protodiakona Jerzego Dmitruka. Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Galacjan (Ga 2, 16-20) został przeczytany przez lek. Daniela Gryko. Po przeczytaniu przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 8,34-9,1) kazanie wygłosił ks. proboszcz.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo udało się na adorację Życiodajnego Krzyża Pańskiego, który przyozdobiony kwiatami spoczywał na centralnym analoju na środku naszej świątyni. W tym czasie chór wykonał troparion Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, a duchowieństwo trzykrotnie odśpiewało „Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим” (Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy).

Drugą Św. Liturgię upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Kapłani po zakończeniu Boskich Liturgii odczytali ogłoszenia parafialne, w których m. in.  podziękowano darczyńcom za ofiarność na rzecz remontu naszej światyni oraz przedstawiono efekty wykonanych prac w ciągu tego tygodnia. Imenne podziękowania skierowano do rodziny Miłowanow, która podjęła sie zorganizowania zbiórki internetowej na rzecz remontu naszej cerkwi: pomagam.pl/cerkiew.

śk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Daniel Gryko

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl