Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Uruchomiliśmy "intenetową zapiskę"

27.03.2019

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post to szczególny etap w naszym życiu. To czas modlitwy, wstrzemięźliwości, wyrzeczeń, dzieł miłosierdzia. Wokół nas jest wielu ludzi doświadczonych przez życie potrzebujących pomocy, a zwłaszcza modlitewnego wsparcia.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu w naszych świątyniach usłyszeliśmy fragment Św. Ewangelii o uzdrowieniu paralityka, którego przyniosło czterech i opuściło przed oblicze Zbawiciela. Jezus, widząc wiarę ich, uzdrowił sparaliżowanego. W naszych rodzinach, pośród bliskich i znajomych są chorzy, cierpiący na różne często ciężkie choroby. Możemy im pomóc naszą żarliwą modlitwą do Boga, naśladując ewangelicznych czterech, składając u stóp Chrystusa prosząc o łaskę i miłosierdzie.

Z Św. Ewangelii pamiętamy paralityka, który trzydzieści osiem lat cierpiał na swoją chorobę. Jezus ujrzał go i zapytał: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Postarajmy się aby nikt w naszym otoczeniu nie powiedział Panie, nie mam człowieka… aby pomodlił się za mnie.

Zachęcamy i prosimy wszystkich naszych Czcigodnych Czytelników o wzniesienie modlitwy za wszystkich, których imiona pojawią się na zapisce internetowej poniżej.

W jaki sposób umieścić imię osoby chorej na „zapisce”?

Wystarczy skontaktować się z duchownym z naszej parafii pod numerem kom. 536 423 612. Duchowny umieści imię osoby chorej na zapisce internetowej. Przekaże również „tradycyjną zapiskę” do naszej parafialnej cerkwi, aby imię chorego wspominano podczas codziennej modlitwy, a zwłaszcza podczas Św. Liturgii. W naszej parafii Św. Liturgia sprawowana jest codziennie, poza wyjątkami jak np. Wielki Post.

 

Spasi Hospodi!

                             PROSIMY WSPOMNIEĆ W SWYCH MODLITWACH:

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl