Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Koncert psalmów ku czci patrona cerkwi – św. Jana Klimaka

06.04.2019

Wieczorem, 5 kwietnia. br., w naszej parafii miał miejsce Wieczór Psalmów poświęcony Patronowi naszej cerkwi - św. Janowi Klimakowi.

Wydarzenie to stanowi kontynuację, zapoczątkowanej w ubiegłych latach modlitwenej inicjatywy, czytania całego Psałterza, w okresie Wielkiego Postu, przez osoby z naszej parafii.

Program wieczoru był bardzo interesujący i bogaty pod względem wykonania, a jego głównym organizatorem i prowadzącym był ks. d. Łukasz Leonkiewicz.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą - troparionem do św. Jana Klimaka, który odśpiewany został wspólnie przez wszystkich zgromadzonych w cerkwi.

Następnie ks. Łukasz wprowadził zgromadzonych w ogólną tematykę i charakter psalmów, ukazując tym samym ich ogromne znaczenie i piękno w życiu człowieka wiary.

Jako pierwszy wystąpił Chór Młodzieżowy "Lestwica", dowodzony przez psalmistę Bogdana Kuźmiuka, wykonując "Chwali dusze moja Hospoda" w opracowaniu I. Waliajewa oraz  "Da isprawitsia molitwa moja" w kompozycji M.A. Goltison.

Kolejne psalmy w języku cerkiewnosłowiańskim przeczytali: Grzegorz Kozioł Psalm 102, Emilia Korobeinikov Psalm 94, Joanna Panasiuk-Juchimiuk Psalm 150 oraz Piotr Juchimiuk Psalm 79.

Nasi najmłodsi uczestnicy, czyli Chór Dziecięcy pod dyrekcją Aleksandry Karpiuk, zachwycił zebarnych w świątyni pięknym śpiewem Psalmu 103 (102).

Psalmy w języku serbskim przeczytali: Vladan Stamenkovic oraz jego syn Lazar Stamenkovic (Psalmy 22 i 83). 

Nastpęnie ks. d. Łukasz Leonkiewicz wygłosił Psalm 137 (136) w języku ukraińskim, Maria Wysocka Psalm 24 (23) w języku ukraińskim, Anastazja Korobeinikov Psalm 83(84) w języku polskim oraz m. Magdalena Leonkiewicz Psalm 138 (137) w języku białoruskim.

W kolejnej części występiła Olga Charkiewicz z Psalmem 90 w języku rosyjskim, Magdalena Terebun oraz jej synowie Bartłomiej i Jan, czytając Psalm 32 (31) w j. angielskim. Ową grupę zamknęła recytacja Psalmu 13 w języku niemieckim przez Aleksandrę Sajewicz.

Ostatni ochotnicy odczytali psalmy w j. greckim: Nikolaos Papanikolaou Psalm 103 (102), Lena Demianiuk Psalm 103 (104) oraz Włodzimierz Misijuk Psam 50 (51).

Wszystkie występy przeplatane były krótkimi didaskaliami ojca Łukasza odnośnie tematyki psalmów.

Jakoże chóralnym śpiewem otwarty został tegoroczny Wieczór Psalmów, tak też i organizatorzy postanowilii, że śpiew chóru zamknie to wydarzenie. Na zakończenie wystąpił Chór Parafialny pod dyrekcją Włodzimeirza Wołosiuka, wykonujący: fragment Psalmu 140 w melodii starobułgarskiej,  Psalmu 134 "Chwalitie imia Hospodnie", melodii A. Turankowa, a także Fragment Psalmu 53 "Boże wo Imia Twoje..." melodii S. Stepanowa.

Po części artystycznej głos zabrał ks. proboszcz prot. Adam Misijuk, który w swych słowach serdecznie podziękował organizatorom, wykonawcom oraz wszytskim zebarnym, a także zachęcił do codziennej lektury Psałterza w domach.  Następnie zaprosił wszystkich zebranych do świetlicy domu parafialnego na wielkopostną agapę, na której można było skosztować pysznych chlebów i wyśmienitych past przygotowanych specjalnie na ten wieczór.

Puentą Wieczorów Psalmów było wspólne chóralne odśpiewanie wieliczanija do św. Ojca naszego Jana Klimaka.

Celem Wieczorów Psalmów w naszej parafii jest lepsze poznanie psalmów i przede wszystkim zachęcenie do częstszego sięgania po Psałterz w domu.

Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną. (Psalm 147,1)

śk

zdjęcia: ks. Paweł Korobeinikov

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl