Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Zmartwychwstanie Pańskie

28.04.2019

Powstańmy więc ze snu o szarym świtaniu, zamiast wonności hymn nasz ofiarujmy Władcy, a Chrystusa, Słońce Sprawiedliwości, życie powstające dla wszystkich ujrzymy - irmos 5 Pieśni kanonu paschalnego.

Zmartwychwstanie Chrystusa to centralne wydarzenie ludzkiego życia i istnienia świata. Święto Paschy to fundament naszej wiary, by zrozumieć Prawosławie, trzeba uczestniczyć w tym niezwykłym nocnym nabożeństwie.

Noc z 27 na 28 kwietnia 2019 roku, godzina 23:00. Nasza wolska świątynia została okryta mrokiem, rozświetlają ją jedynie płomienie świec trzymane w dłoniach licznie przybyłych wiernych, zapalone od Świętego Ognia (Błahodatnoho ohnia). Jeszcze godzina, i w końcu nadejdzie najbardziej oczekiwana przez każdego prawosławnego chrześcijanina północ.

Punktualnie o godzinie 23:15 przed spoczywającą jeszcze na środku świątyni płaszczenicą rozpoczęła się połunoszcznica. Nabożeństwo nosi jeszcze żałobny charakter – jego centralnym elementem jest Kanon Wielkiej Soboty, jednak wyraźnie odczuwa się już przedsmak paschalnej radości. Po odśpiewaniu przez chór ostatniej pieśni Kanonu Nie rydaj Mienie, Mati (Nie rozpaczaj po Mnie, Matko, widząc Mnie w grobie [...], bowiem powstanę i będę uwielbiony), przy śpiewie troparionu Jegda snizszeł jesi k smierti, Żiwotie Bezsmiertnyj (Gdy Ty, o Żywocie Nieśmiertelny, zstąpiłeś do otchłani), duchowni wnieśli płaszczenicę do ołtarza. Grób Chrystusa na środku świątyni został pusty.

Do zgromadzonych w świątyni wiernych zwrócił się Proboszcz naszej Parafii – ks. mitrat prot. Adam Misijuk, który w kilku słowach opowiedział o cudzie zejścia Świętego Ognia w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Już po raz kolejny Błahodatnyj Ohoń został przywieziony do Polski z Jerozolimy przez delegację Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na czele z Jego Ekscelencją Pawłem, Biskupem Hajnowskim.

Następnie duchowieństwo zgromadzone w ołtarzu, za zamkniętymi Carskimi wratami (Królewskimi wrotami), rozpoczęło delikatny śpiew stichery: Woskresienije Twoje Christie Spasie anhieli pojut na niebiesi i nas na ziemli spodobi czystym sierdcem Tiebie sławiti (Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco, aniołowie śpiewają na niebiosach, i nam na ziemi pozwól, czystym sercem Ciebie sławić). Za drugim razem księża śpiewali ową stichęrę głośniej, powoli zapalały się światła w świątyni. W końcu za trzecim razem duchowni śpiewali ją już pełnym głosem. Otwierają się Carskie wrota - zrywa się pieczęć grobu i na wzór Chrystusa wychodzącego z niego jak z pałacu, kapłani w białych szatach liturgicznych wyszli ze świątyni, a za nimi wszyscy wierni, aby obwieścić światu radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Przy gromkim i doniosłym biciu dzwonów rozpoczął się uroczysty paschalny krestnyj chod (procesja) wokół świątyni. Na czele procesji niesiono Św. Krzyż a z jego obu stron świece, a za nim chorągwie z ikonami Chrystusa i Bogurodzicy, w tym także małe chorągwie niesione przez najmłodszych naszej parafii, a za nimi ikonę Zmartwychwstania i Św. Ewangelię.

Po okrążeniu cerkwi krestnyj chod zatrzymał się przed wejściem głównym do świątyni i ks. Proboszcz Adam Misijuk rozpoczął radosną Jutrznię Paschy. Po raz pierwszy w tym roku rozbrzmiały, bez wątpienia najbardziej oczekiwane przez wszystkich wiernych, wspaniałe słowa: Christos woskresie iz miertwych, smertiju smiert’ popraw, i suszczim wo grobiech żiwot darowaw (Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał).

Następnie usłyszeliśmy stichosy:

Niech powstanie Bóg, i rozproszą się wrogowie Jego, i niech pierzchają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą.

Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa przy ogniu.

Tak niech zginą przed obliczem Boga grzesznicy, a sprawiedliwi niechaj się rozradują.

Oto dzień, który uczynił Pan, radujmy się w nim i weselmy.

a po między nimi radosny i gromki śpiew Chrystos Woskresie…przy którym nastpenie  ks. Adam otworzył drzwi świątyni i wszyscy, na podobieństwo Niewiast niosących wonności i Apostołów, którzy przybyli do grobu Chrystusa, weszli do jej wnętrza.

Po wejściu do środka świątyni nastąpił dalszy ciąg Paschalnej Jutrzni, którą wraz z ks. Proboszczem celebrowali: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk, ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski, ks. d. Łukasz Leonkiewicz, ks. d. Andrei Enachi. Nasz chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka rozpoczyna śpiew Kanonu Paschy autorstwa św. Jana Damasceńskiego. Podczas Kanonu Paschy, po każdej jego pieśni, duchowni okadzali cerkiew i pozdrawiali trzykrotnie wiernych radosnymi słowami Chrystos Woskresie! a wierni odpowiadali im Woistinu Woskresie!

Po zakończeniu Jutrzni rozpoczęła się uroczysta paschalna Św. Liturgia. Podczas nabożeństwa Dzieje Apostolskie (Dz 1, 1-8) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk.

Zgodnie z piękną paschalną tradycją Święta Ewangelia według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 1, 1-17) została odczytana przez księży w kilku językach, między innymi, cerkiewno-słowiańskim, greckim, łacińskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, rumuńskim, angielskim.

Na koniec Świętej Liturgii duchowni dokonali poświęcenia Artosu oraz pokarmów przyniesionych przez wiernych.

Po zakończeniu nabożeństwa ks. Proboszcz z głębi serca pozdrowił wszystkich wiernych z Wielkim Dniem Paschy Chrystusowej oraz zaprosił wszystkich na wspólną agapę przygotowaną w domu parafialnym.

Zgodnie z piękną paschalną tradycją, przy ucałowaniu Św. Krzyża, każdy z obecnych w naszej świątyni wiernych otrzymał malowane jajko, jako symbol odradzającego się życia oraz Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa, zaś dla dzieci ponadto została przygotowana słodka niespodzianka.

W naszej Parafii o godzinie 8:00 sprawowana była również druga paschalna Św. Liturgia, którą współcelebrowali ks. prot. Piotr Kosiński oraz ks. d. Łukasz Leonkiewicz.

Natomiast o godz. 14:00 została odprawiona świąteczna Paschalna Wieczernia, którą celebrował ks. prot. Piotr Rajecki, a po niej świąteczna procesja wokół cerkwi. Następnie chętni dołączyli do tradycyjnego paschalnego dzwonienia. To jedyny tydzień (paschalny) w roku, kiedy każdy może spróbować swoich sił na dzwonnicy.

Chrystos woskresie!

śk

zdjęcia: Włodzimierz Misijuk, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl