Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela Antypaschy

06.05.2019

Tydzień po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, Cerkiew prawosławna wspomina wydarzenie opisane w Ewangelii św. Jana, jakim było „dotknięcie Chrystusa przez chwalebnego apostoła Tomasza”. Niedziela ta, zwana inaczej niedzielą Antypaschy, jest dniem, w którym Cerkiew przypomina wierzącym, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem historycznym i dającym się sprawdzić empirycznie. Wspominany tego dnia św. apostoł Tomasz jest przykładem człowieka poszukującego zrozumienia i pewności, jest człowiekiem wytrwałym i poszukującym, do którego osobiście przyszedł zmartwychwstały Chrystus i pozwolił mu dotknąć swego zmartwychwstałego ciała.

Tego dnia zgodnie z tradycją naszej lokalnej Cerkwi ma miejsce paschalne wspomnienie zmarłych. W różnych parafiach wielkanocne modlitwy za zmarłych odbywają się w okolicach tejże niedzieli. Z tego powodu w Niedzielę Antypaschy, 5 maja 2019 r., w parafii św. Jana Klimaka w Warszawie miały miejsce uroczyste modlitwy za zmarłych spoczywających na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie. W tym roku uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Paweł, biskup hajnowski.

Przed Liturgią u wrót świątyni na Jego Ekscelencję czekały dzieci z punktu katechetycznego, które w języku polskim i ukraińskim przywitały biskupa, wyrażając swą czystą, dziecięcą radość z możliwości wspólnej modlitwy. Podczas sprawowania św. Liturgii biskupowi Pawłowi towarzyszyli księża parafialni oraz duchowni, którzy przybyli z katedry św. Marii Magdaleny: ks. Michał Kaczor, hieromnich Piotr (Dawidziuk) i protodiakon Rościsław Gwizdak. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii według św. Jana kazanie wygłosił władyka Paweł, w którym poruszył kilka kwestii dotyczących Niedzieli Antypaschy. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na osobę św. apostoła Tomasza, którego zazwyczaj kojarzy się z niedowiarstwem, z tym, że nie uwierzył w fakt zmartwychwstania Chrystusa od razu, lecz oczekiwał potwierdzenia tego faktu. Jednakże biskup zwrócił uwagę na to, co miało miejsce wcześniej, a co zostało opisane w Ewangelii Jana w rozdziale jedenastym (J 11,16). Gdy Chrystus powiedział uczniom o śmierci Łazarza, wówczas apostoł Tomasz jako jedyny spośród nich gorliwie zachęcał pozostałych do podążania za Chrystusem – „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. Myśląc o apostole Tomaszu, głosił biskup, należy połączyć jego potrzebę weryfikacji, z głęboką miłością do Chrystusa, miłością, która przygotowana jest na śmierć. Dopiero wówczas dostrzeżemy tomaszową głębię wiary i miłości do Chrystusa, które oczekują potwierdzenia w miłości Zmatwychwstałego, bo miłość prawdziwa, to miłość wzajemna, czyli potwierdzona.

Po zakończeniu Liturgii miała miejsce uroczysta procesja dookoła cmentarza, podczas której modlono się za zmarłych metropolitów, biskupów, kapłanów i wiernych spoczywających na wolskim cmentarzu. W trakcie procesji biskup Paweł poświęcił krzyż na grobie śp. ks. Mariana Bendzy, który zmarł dokładnie rok temu, oraz wzniósł modlitwę za spokój jego duszy.

diakon Łukasz Leonkiewicz

zdjęcia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl