Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy

01.09.2019

Ewangeliczne czytanie niedzieli XI po święcie Pięćdziesiątnicy to przypowieść o niemiłosiernym wierzycielu, która stanowi kontynuację nauki Chrystusa o przebaczaniu bliźniemu.

Gdy Bóg przykazuje człowiekowi, by wybaczał bratu, to człowiek nie ma żadnej mocy, by rozsądzać o swoich uprawnieniach. Powinien wybaczać po prostu, bez żadnych wyjątków i warunków, bo każdy człowiek sam jest niewypłacalnym dłużnikiem wobec Boga. Św. Jan Złotousty mówi: „Ażeby przykazanie wybaczania siedemdziesiąt siedem razy nie wydało się nikomu zbyt wielkim i trudnym do spełnienia, Jezus Chrystus dołączył do niego przypowieść, w której napiętnował takiego, który zacząłby się tym pysznić, a zarazem wskazał, że to przykazanie wcale nie jest trudne, przeciwnie – nader łatwe do spełnienia. Przedstawia w tej przypowieści swoją miłość do ludzi, abyśmy dowiedzieli się z tego, że choćbyśmy siedemdziesiąt siedem razy wybaczali bliźniemu, choćbyśmy zawsze zapominali  innym ich grzechy to i tak nasza miłość do ludzi będzie nieporównywalnie mniejszą od miłości Boga do człowieka."

Św. metr. Filaret Moskiewski rozważając nad dzisiejszą Ewangelią mówi: "O jakże wiele dał nam Ojciec  nasz Niebieski! Więcej niż tysiąc talentów. Dał nam byt i życie, ciało i duszę, rozum serce i uczucia: dał nam ziemię pod nasze nogi, przepiękny namiot nieba nad naszymi głowami; dał słońce  naszemu widzeniu i życiu, powietrze byśmy nim oddychali; dał zwierzęta i władzę nad nimi i wielorakie płody ziemi… A co powiedzieć o skarbnicach łaski: Bóg dał nam światło wiary, nadzieję zbawienia, Swego Syna Jednorodnego, dokonał odkupienia nas wszystkich od wiecznej śmierci, darował nam Ducha Świętego, niezniszczalny pokarm Ciała i Krwi Chrystusowej. Dlatego powiniśmy zawsze o tym pamiętać i czuć się niewypowiedzianie ogromnymi dłużnikami wobec Boga, dziękując mu zawsze za wszytsko co nam daje."

Poranną Świętą Liturgię w dolnej świątyni sprawował ks. prot. Piotr Rajecki, w asyście ks. d. Łukasza Leonkiewicza oraz ks. d. Andreia Enachi. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmistki Anny Jakoniuk.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył ks. Adam Magruk - wykładowca i sekretarza Prawosławnego Seminarium Duchownego wraz z ks. protd. Jerzym Dmitrukiem. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (1 Kor 9, 2-12) przeczytał lek. Daniel Gryko. Fragment niedzielnej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 18, 23-35) odczytano w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim.

Na zapriczastnom ks. Proboszcz zapoznał wiernych z  przbiegiem prac remontowych świątyni parafialnej oraz innymi  istotnymi sprawami z życia parafii.

W trakcie drugiej Świętej Liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Po nabożeństwie w górnej świątyni sprawowano panichidę w intencji ofiar II Wojny Światowej.

śk

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk, lek. Daniel Gryko

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl