Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy

15.07.2018

Siódma niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy poświęcona jest czytaniu ewangelicznemu o uzdrowieniu dwóch ślepych i głuchoniemego przez Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (Mt 9, 27-35).

A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli do Niego. I pyta ich Jezus: Wierzycie, że mogę to uczynić? - że mogę was wyleczyć ze ślepoty? Jezus Chrystus jako znawający serca Bóg, wiedział i o wierze niewidomych, i o czci jaką mu okazywali; zapytał jednak abyśmy i my nauczyli się, że bez wiary nie otrzymuje człowiek żadnej łaski. "Nie zapytał - mówi św. jan Złotousty - czy wierzycie, że Ja mogę uprosić Ojca Mego, że mogę to wymodlić, ale zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić?"

Rozmyślając o tych cudach Chrystusa, jeden z nauczycieli Cerkwi arcybiskup Nicefor zawołał: "Panie Jezu Chryste Synu Boży! Dokonaj i nad nami cudów, o jakich dowiedzieliśmy się z Twojej świętej Ewangelii. Tak jak darowałeś światło oczom dwóch ślepców, oświeć myslowe oczy naszych dusz, abyśmy poznali niewypowiedzianą Twoją siłę. Tak jak otworzyłeś uszy głuchego, uczyń i wrażliwym słuch duszy naszej, abyśmy usłyszeli Twoją niebiańską, zbawczą dla duszy naukę."

Pierwszej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Paweł Korbeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. Natomiast nabożeństwu w górnej Cerkwi o godzinie 9:00 przewodniczył ks. proboszcz prot. Adam Misijuk w asyście: ks. protd. Marka Zyc-Zyckowskiego. Chórami podczas nabożńeństw dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Podczaj Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 15, 1-7) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po przeczytaniu fragmentu  przypadającego na dzisiejszą niedzielę  Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 9, 27-35), kazanie wygłosił ks. proboszcz.

Słowo na niedzielę VII po Pięćdziesiątnicy

śk

zdj.: ks. Dawid Romanowicz, lek. Marcin Bielawski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl