Zmarł proboszcz naszej parafii ks. Mitrat Mikołaj Lenczewski.

11.01.2017

W dniu 6 sycznia o godz. 16:30, po ciężkiej chorobie, zmarł w szpitalu ukochany proboszcz, duchowy opiekun, spowiednik i ojciec naszej parafii ks. mitrat Mikołaj Lenczewski.

Najbliższej Rodzinie, wszystkim parafianom i przyjaciołom ks. Mikołaja składamy słowa ubolewania.

Kler, Rada Parafialna, Redakcja prawoslawie.pl

Wiecznaja pamiat’

 

Ks. mitrat Mikołaj Lenczewski urodził się w dn. 15 października 1940 roku w rodzinie prawosławnego duchownego ks. dr mitrata Mikołaja Lenczewskiego i Tatiany Lenczewskiej z domu Szwarckop.

W roku 1960 wstąpił do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył pisząc pracę magisterską pod kierunkiem docenta dr Aleksandra Łapińskiego nt. Stauropigialne Bractwo Lwowskie Jego Działalność kulturalno - Oświatowa w walce z Unią i uzyskał tytuł magistra teologii prawosławnej.

Ks. Mikołaj od pierwszych dni pracy w Parafii z ogromną gorliwością włączył się w rytm jej życia. Był kierownikiem gospodarczym Cmentarza. Jako pierwszy w parafii zorganizował Punkt Katechetyczny.

W 1975 roku z rąk metropolity Bazylego otrzymał święcenia kapłańskie i został mianowany wikariuszem Parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Przez kilka lat był wykładowcą Ustawu Cerkiewnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Spod Jego ręki wyszło wiele artykułów. Brał czynny udział w wydawaniu Kalendarza Cerkiewnego, podręczników i modlitewników i innych wydawnictw cerkiewnych. Napisał cykl artykułów nt. Świątynie Prawosławne w Warszawie. Z ramienia Kościoła prawosławnego byłt współzałożycielem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Od roku 1992 roku był członkiem Prezydium Towarzystwa.

Otrzymał liczne nagrody cerkiewne. Medale św. Marii Magdaleny III i II  stopnia i II stopnia z ozdobami. W 2004 roku Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, za całokształt pracy duszpasterskiej nagrodził ks. Mikołaja prawem noszenia mitry. Od 1991 roku był kapelanem więziennym dla Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych na terenie miasta stołecznego Warszawy. Od 1996 roku był Prawosławnym Kapelanem Naczelnym Więziennictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2007 przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski został mianowany proboszczem parafii Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Ks. Mikołaj za swoją ofiarną pracę został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym i srebrnym Krzyżem. Otrzymał także wiele innych odznaczeń resortowych.

 

 

sp

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl