Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie - ogólnopolski konkurs plastyczny

05.05.2018

Zapraszamy  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:

"Utracone dziedzictwo - zburzone cerkwie w XX-leciu miedzy wojennym".

Celem konkursu jest upamiętnienie cerkwi zburzonych w latach 1918-1939 na terenie
Polski. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną w formacie A-3 lub A-4 przedstawiającą historyczną świątynię, znaną obecnie wyłącznie ze starych fotografii, archiwalnych pocztówek, bądź zupełnie zapomnianych. Konkursowa praca ma być opatrzona opisem z informacją o miejscowości, w której znajdowała się cerkiew, jej patronie oraz dacie zburzenia. Na uczestników konkursu czekają nagrody.


Szczegóły na stronie Katedry Teologii Prawosławnej.

Tu do pobrania oświadczenie i regulamin.

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl