Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie – Wsparcie działalność statutowej Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”.

09.07.2018

Szanowni Państwo,

Pragniemy uprzejmie poinformować, że na charytatywni.allegro.pl trwa Akcja wsparcia działalności statutowej Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”.

Stowarzyszenie powstało w 2015 r. z inicjatywy grupy wiernych skupionych przy Parafii pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.  Od chwili swojego powstania prowadzi bardzo aktywną działalność w takich obszarach jak: tradycja, kultura, edukacja, integracja i pomoc. Działania swoje kieruje do różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Dotychczas zrealizowało szereg inicjatyw i przedsięwzięć, w tym m.in.:

  • Akcję charytatywną na rzecz budowy Cerkwi Hagia Sophia w Warszawie;
  • Akcję charytatywną na rzecz pomocy Dzieciom w Syrii;
  • Akcję charytatywną „Ratujmy zabytkowe nagrobki”.

W ramach swojej działalności statutowej i posiadanych środków wspiera aktywnie inicjatywy i wydarzenia realizowane przez różne organizacje pozarządowe i parafie, np.:

  • Koncerty, konkursy, pielgrzymki, wypoczynek letni dzieci i młodzieży;
  • Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich;
  • Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w 2018 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Każdy, kto podejmie decyzję o przekazaniu darowizny na rzecz Stowarzyszenia, będzie mógł odliczyć ją od dochodu, a przy rozliczaniu PIT za 2017 rok będzie mógł przekazać 1 % podatku.

Wspólnie możemy uczynić więcej!

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia poprzez:

BGŻ BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Zarząd Stowarzyszenia

Wierni Tradycji Pokoleń

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl