Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Spotkania „przy herbacie” po głównej niedzielnej Św. Liturgii

10.05.2019

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania „przy herbacie” organizowane w niedziele po głównej liturgii w sali parafialnej. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące Biblii, teologii i filozofii prawosławnej, historii sztuki, XX-wiecznej historii Kościoła Prawosławnego w Polsce oraz tematy związane z rokiem liturgicznym i hagiografią prawosławną. Każde spotkanie rozpocznie się od niedługiego wykładu na podany wcześniej temat, po czym przewidziany jest czas na dyskusję, pytania, uwagi i przemyślenia uczestników.

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z tym, o czym na co dzień nie mamy czasu nawet pomyśleć, zatrzymanie się choć na chwilę przy refleksji religijnej, zadanie sobie i innym ważnych, jeśli nie najważniejszych pytań. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich chętnych – tych starszych i młodszych, tych zapracowanych, jak i tych, którzy od pracy już odpoczywają. 

 

Spotkania poprowadzi dr diakon Łukasz Leonkiewicz

 

Spotkania „przy herbacie” po głównej liturgii w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Tematy spotkań

12.05

Niewiasty niosące mirrę

19.05

Filozofia i teologia – wiara i rozum

26.05

Sens święta Połowy Pięćdziesiątnicy i niedzieli o Samarytance

2.06

Losy prawosławia na obecnych ziemiach polskich od Unii Brzeskiej do 1839 r.

9.06

Ikonografia – ikona późnobizantyjska

16.06

Święto Pięćdziesiątnicy – spotkanie odwołane

23.06

Sytuacja Kościoła wschodniego w okresie od 1839 r. do dwudziestolecia międzywojennego

30.06

Ludowe obrzędy i zwyczaje polskiego prawosławia

 

Wakacje

 

ks. d. dr Łukasz Leonkiewicz

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl