Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie - piątkowe spotkania rekolekcyjne

12.03.2019

Zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych dla młodzieży i dorosłych, które będą odbywać się w pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty piątek Wielkiego Postu. Wielki Post jest czasem wyrzeczeń i walki z samym sobą. Jest to specjalny okres w roku, w którym każdy wierzący człowiek stara się odnowić w sobie lepszego człowieka, upodobnić się do Chrystusa, by wraz z Nim przeżyć tydzień Jego męki oraz noc zmartwychwstania. Przygotowanie się do święta Paschy stanowi sens Wielkiego Postu, dlatego w tym roku nasza parafia chce wspomóc każdego w wielkopostnej ascezie poprzez organizowanie rekolekcji wielkopostnych, które będą odbywały się w piątki po Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów (ok. godz. 18.00) w świetlicy parafialnej. Podczas rekolekcji poruszone zostaną tematy związane z życiem duchowym człowieka. Porozmawiamy o grzechu i sposobach walki z nim, o pokucie i metanoi, o modlitwie, o wolności człowieka i o Tym, Który jest celem wszelkich ćwiczeń duchowych, czyli o Chrystusie. Będziemy podążać za pouczeniami świętych ojców, mistrzów życia duchowego, którzy są drogowskazami na wąskiej drodze prowadzącej do Boga. Refleksja religijna, wspólne rozmowy, pouczenia i modlitwa stanowią ważny element składowy postu. Wszystkich zainteresowanych wielkopostnymi rekolekcjami serdecznie zapraszamy!

Rekolekcje dla dorosłych poprowadzi diakon Łukasz Leonkiewicz, natomiast z młodzieżą spotykać się będzie ks. Paweł Korobeinikov.

Tematy rekolekcji:  

15.03.2019 – Grzech 

Każdy z nas grzeszy, każdy jest do grzechu przyzwyczajony, a każdy grzech oddala nas od Boga i czyni nas swoimi niewolnikami. Grzech trzeba nazwać, przyznać się do niego i zechcieć walczyć z nim. Właśnie w tym celu porozmawiamy o grzechach, które meczą nas na co dzień. Postaramy się przyjrzeć im z różnych stron – ze strony Dekalogu, 9 błogosławieństw, od strony męża, żony, pracodawcy, pracownika, dziecka czy rodzica.

22.03.2019 – Pokuta i modlitwa


Po refleksji nad grzeszną kondycją człowieka przyjdzie czas na rozmowę o pokucie i modlitwie. Co znaczy żałować, kajać się? Czym jest metanoia? Jak rozpocząć rachunek sumienia? Czy sakrament spowiedzi jest zakończeniem pokuty? Jak wygląda spowiedź w małżeństwie? Postaramy się porozmawiać także o różnych rodzajach modlitwy, o sposobie modlenia się, o różnych poziomach modlitwy. O tych i innych kwestiach związanych z pokutą oraz modlitwą będziemy rozmawiać podczas spotkania wielkopostnego.

29.03.2019 – Wolność


Największym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga jest wolność, czyli możliwość samostanowienia o sobie. Wolności wciąż jednak musimy się uczyć, by nie przekształciła się ona w dowolność i stała się dla nas przekleństwem. „Czy jesteśmy wolni? Wiele w tym życiu „musimy”. Ale nie musimy czynić zła” – tę właśnie myśl będziemy rozwijać.

05.04.2019 – Wieczór psalmów

12.04.2019 - Chrystus


Chrystus nazywany jest „najlepszym Przyjacielem człowieka”. Tak określa Go tekst Świętej Liturgii, tak nazywali Go święci Ojcowie i tak jest też w życiu duchowym. Świadomość grzechu, pokuta i modlitwa nie są ćwiczeniem duchowym pozbawionym celu. Celem wszelkiej ascezy jest pogodzenie się z Chrystusem, przeproszenie Go za niewłaściwe życie, okazanie Mu miłości, bo nikt nie jest tak bliski człowiekowi jak Jezus Chrystus. Na ostatnim spotkaniu wielkopostnym porozmawiamy o Chrystusie, o tym, jak opisywali Go święci i jak sam objawia się nam w Ewangelii.  

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl