Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 9:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Spotkania „przy herbacie” po głównej niedzielnej liturgii

05.01.2020

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania „przy herbacie” organizowane w niedziele po głównej liturgii w sali parafialnej. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące Biblii, teologii i filozofii prawosławnej, historii sztuki, XX-wiecznej historii Kościoła Prawosławnego w Polsce oraz tematy związane z rokiem liturgicznym i hagiografią prawosławną. Każde spotkanie rozpocznie się od niedługiego wykładu na podany wcześniej temat, po czym przewidziany jest czas na dyskusję, pytania, uwagi i przemyślenia uczestników.

Celem spotkań jest zapoznanie się z tym, o czym na co dzień nie mamy czasu nawet pomyśleć, zatrzymanie się choć na chwilę przy refleksji religijnej, zadanie sobie i innym ważnych, jeśli nie najważniejszych, pytań. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich chętnych – tych starszych i młodszych, tych zapracowanych, jak i tych, którzy od pracy już odpoczywają.

Spotkania poprowadzi dr diakon Łukasz Leonkiewicz

Spotkania „przy herbacie” po głównej liturgii w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020

 

Data

Tematy spotkań

05.01

Księga Estery

12.01

Księga Judyty

26.01

Księga Tobiasza

02.02

Księga Hioba

09.02

Księga Przysłów / Księga Przypowieści Salomona

16.02

Księga Koheleta / Eklezjastes

23.02

Pieśń nad Pieśniami

01.03

Rozważania wielkopostne

08.03

Księga Mądrości Salomona

15.03

Księga Mądrości Salomona – cd.

22.03

Księga Mądrości Syracha

29.03

Święto parafialne – św. Jana Klimaka

05.04

Komentarze Ojców Kościoła do Pisma Świętego

 

 

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl