Nabożeństwa

Święta Liturgia
Codziennie - 9:00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.

Wieczernia

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17:00

Akatysty

ŚRODA i PIĄTEK 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Spotkania „przy herbacie” po głównej niedzielnej liturgii

08.09.2019

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania „przy herbacie” organizowane w niedziele po głównej liturgii w sali parafialnej. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące Biblii, teologii i filozofii prawosławnej, historii sztuki, XX-wiecznej historii Kościoła Prawosławnego w Polsce oraz tematy związane z rokiem liturgicznym i hagiografią prawosławną. Każde spotkanie rozpocznie się od niedługiego wykładu na podany wcześniej temat, po czym przewidziany jest czas na dyskusję, pytania, uwagi i przemyślenia uczestników.

Celem spotkań jest zapoznanie się z tym, o czym na co dzień nie mamy czasu nawet pomyśleć, zatrzymanie się choć na chwilę przy refleksji religijnej, zadanie sobie i innym ważnych, jeśli nie najważniejszych, pytań. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich chętnych – tych starszych i młodszych, tych zapracowanych, jak i tych, którzy od pracy już odpoczywają.

Spotkania poprowadzi dr diakon Łukasz Leonkiewicz

Spotkania „przy herbacie” po głównej liturgii w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020

 

Data

Tematy spotkań

08.09

Biblia – Stary Testament

15.09

Poznajemy Prawo Mojżeszowe

22.09

Patroni rodziny – Joachim i Anna. Proroctwa o Matce Bożej

29.09

Księga Jozuego

06.10

Księga Sędziów

13.10

Księga Rut

20.10

Historia parafii na Woli – ks. Jerzy Klinger

27.10

Księgi Samuela

03.11

Księgi Królewskie

10.11

95-ta rocznica otrzymania autokefalii przez PAKP

17.11

Księgi Kronik

24.11

Księga Ezdrasza

01.12

Księga Tobiasza

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl