Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie – Podziękowanie za 1 % podatku i za każdą darowiznę

30.11.2019

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wraz z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie składa serdeczne podziękowanie darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na remont wolskiej zabytkowej świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka.

Dzięki Waszemu wsparciu parafia mogła prowadzić rozpoczęty remont i podjąć szybko kolejne prace, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom w konstrukcji budowli.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze zrozumienie, wrażliwość i okazaną ofiarność. Swoją postawą daliście dowód prawdziwej miłości i troski o nasze wspólne dobra narodowe, aby pozostawić je dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie.

Przyjmijcie raz jeszcze, nasze z głębi serca płynące, skromne podziękowanie. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością, a dobro, które przekazujecie innym, powraca do Was po stokroć.

SPASI HOSPODI! BÓG ZAPŁAĆ!

 

Z wyrazami wdzięczności i głębokiego szacunku

Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka

Zarząd Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl