Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie - komentarz naszej Parafii ws. tekstu pana Bohdana Prystupy na facebook'u

28.01.2021

Odnosząc się do tekstu pana Bohdana Prystupy na fb.

 

Uprzejmie informuję, że na terenie Cmentarza Prawosławnego na Woli nie przeprowadzano żadnej „rekultywacji”. Zapewniam, z całą odpowiedzialnością, że nigdy nie wyrzucano starych szczątków z grobów, by pozyskać nowe miejsca grzebalne. Wręcz odwrotnie, przed kopaniem nowego miejsca grzebalnego sprawdzamy, czy w danym miejscu nie było pochówku. Po stwierdzeniu że np. jest tam stara katakumba nie podejmujemy dalszych działań by pozyskać nowe miejsce grzebalne. W naszych księgach oznaczamy, że w tym miejscu jest pochowana osoba (w czasie Powstania Warszawskiego cała dokumentacja parafii i cmentarza spłonęła i obecne księgi cmentarne są wykonane na podstawie spisu z natury). Jednym z takich przykładów jest miejsce przy cerkwi w kwaterze Metropolitów PAKP. W księgach widniało „miejsce bez pochówku”. Przy kopaniu nowego miejsca grzebalnego okazało się, że 1 m pod ziemią jest stara katakumba, a w niej pochówek  jednego z poprzednich proboszczów - ks. Jana Korzeniewskiego. Parafia na swój koszt postawiała w tym miejscu nagrobek ze stosowną inskrypcją. A mogło być to nowe miejsce grzebalne! Jednak parafia ma świadomość historyczną i z należytym szacunkiem odnosi się do ludzkich szczątków. Zapewniam, że na naszym cmentarzu nie doszło do wyrzucenia starych szczątków aby pozyskać miejsce jak autor napisał pod sprzedaż nowych „działek”. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie w przyszłości. Fotografie załączone do tekstu wskazują na kwatery 68, 70 i 70a. Kwatery przez lata były zaniedbane, dlatego podjęliśmy próbę ich uprzątnięcia i przywrócenia należytego wyglądu. W tej kwaterze są miejsca ze starymi nagrobkami znajdujące się w głębokiej niecce. Nagrobki zalewała woda i osuwała się na nie ziemia. Rodziny osób pochowanych prosiły o pomoc w uratowaniu miejsc pochówku przed dalszą degradacją i zniszczeniem. Otrzymaliśmy na to ich pisemną zgodę. Prace, które zostały wykonane to podwyższenie ścian grobowca ponad poziom ziemi i położenie istniejących starych płyt. Ziemia do podniesienia gruntu wokół tych nagrobków pochodziła z wykopów nowych miejsc grzebalnych. Owszem, czasami zdarza się, że na głębokich pokładach ziemi (ok 3 m) mogą znajdować się ludzkie szczątki. Pracownicy w takiej sytuacji z należytym szacunkiem te szczątki zbierają, a następnie są z powrotem oddane ziemi w tej samej kwaterze gdzie nie będą już pozyskiwane nowe miejsca grzebalne. Szczątki które zostały przedstawione na fotografii mogła wymyć woda bądź mogły wygrzebać ptaki czy inne zwierzęta w różnych miejscach cmentarza. Mógł to zrobić również człowiek dla wzbudzenia sensacji i oczernienia Parafii i Zarządu Cmentarza. Pracownicy odpowiadający za porządek na terenie cmentarza codziennie sprzątają kwatery i mają obowiązek całą kwaterę sprawdzić, czy wszystko jest  w należytym porządku. Często zdarza się że spacerowicze odnajdują ludzkie szczątki w parku czy na zabytkowych wałach wokół cmentarza i po prostu przenoszą albo przerzucają je przez płot na teren cmentarza, bo ktoś tam się nim zaopiekuje! To nie pierwszy taki przypadek, że nasi pracownicy nagle znajdują ludzkie szczątki w miejscu gdzie jeszcze przed chwilą ich nie było. Sam byłem tego świadkiem! Pracownicy uwrażliwieni są na takie sytuacje i zawsze, ale to zawsze, informują przełożonych o znalezionych ludzkich szczątkach. Zawsze z należytym szacunkiem oddane są ziemi na terenie cmentarza.

Co do znalezionych starych krzyży metalowych czy kamiennych to postępujemy następująco: jeśli spadł z nagrobka staramy się przywrócić w miejsce pierwotne. W innych przypadkach krzyże są zbierane i przechowywane w miejscu do tego wyznaczonym. W najbliższej przyszłości wszystkie je chcemy wyeksponować w godnym miejscu. Co do krzyża i innych elementów z piaskowca leżących przy drzewie zostały one wygrzebane z całego terenu ww. kwater. Warunki pogodowe przeszkodziły w przeniesieniu ich w inne miejsce i zabezpieczeniu.

Odnosząc się do starych kamiennych i piaskowych płyt. Przy przebudowie ul. Wolskiej część cmentarza przy cerkwi od strony południowej została zabrana parafii. Teraz w tym miejscu jest chodnik, tory tramwajowe i asfalt. Płyty nagrobne pracownicy wykonujący prace przenieśli w różne miejsca na terenie cmentarza układając bez cokołu na ziemi. Część z nich już dawno pokryła ziemia, część wywieźli kamieniarze w celu powtórnego wykorzystania. Te które jeszcze ocalały zabezpieczamy by nie uległy dalszej degradacji. W najbliższym czasie chcemy też stworzyć Lapidarium w którym wyeksponujemy wszystko to co świadczy o historii cmentarza i oddać należny szacunek tym którzy na nim spoczywają w nieznanych nam miejscach np. pod chodnikiem!

Od 2017 roku czynione są starania by przywrócić należyty wygląd zabytkowemu miejscu. Dzięki pomocy finansowej Stołecznego Konserwatora Zabytków i Parafii  odrestaurowanych zostało już ponad 60 starych nagrobków i kaplic, odrestaurowano i uporządkowano dwie kwatery z żołnierzami UNR ponad 100 nagrobków. Dzięki SKZ od 2019 roku prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja naszego cmentarza. Dzięki środkom SKZ i WMKZ oraz Mazowsza remontowana jest zabytkowa cerkiew. 1 listopada 2020 roku zorganizowana była kolejna kwesta zainicjowana przez Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń - z uwagi na pandemię była to kwesta internetowa, na ratowanie zabytkowych nagrobków. Jak dotąd wpłynęło 360 zł., przy 10 wpłacających. Wcześniej zorganizowane były inne akcje charytatywne w celu pozyskania środków na ratowanie zabytkowej cerkwi i zabytkowych nagrobków.

Powyższe świadczy o tym, że parafia czyni co może, aby ratować zabytki na naszym cmentarzu, nieraz ponad możliwości finansowe.

Przykro, że odwiedzający cmentarz tego  nie dostrzegają i nie doceniają.

Informacja bądź zwrócenie uwagi Zarządowi Cmentarza jest cenną pomocą, której potrzebujemy.

Ks. Adam Misijuk 

 

W screenie poniżej tekst przeprosin skierowanych do Parafii przez pana Bohdana Prestupę

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl