Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Zaproszenie do wspólnego czytania Psałterza

09.03.2021

Drodzy Bracia i Siostry!

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniu 15 marca 2021 roku, w ramach wolskiej tradycji, rozpocznie się „Wspólne czytanie Psałterza w okresie Wielkiego Postu”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym, jakże ważnym dziele – wspólnej modlitwie, wspólnym czytaniu psalmów przez 40 dni Wielkiego Postu.

Zgłoszenia udziału można dokonać przesyłając informację (deklarację uczestnictwa) na adres e-mail: [email protected] lub wpisując się na listę w swieszcznom jaszczykie w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie (w deklaracji prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu).

Wszystkie wiadomości dla każdego uczestnika wspólnego czytania będą przekazywane pocztą elektroniczną, natomiast w jednostkowych przypadkach telefonicznie lub osobiście przez organizatorów.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod telefonem nr 782 611 130.

Można przeczytać – Psałterz (wersja w języku cerkiewnosłowiańskim).
Można posłuchać – link YouTube
Wirtualny Koncert Psalmów – parafia św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Zarząd Stowarzyszenia "Wierni Tradycji Pokoleń"

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl