Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7:00  - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Psałterz - źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej

09.06.2021

Drodzy Bracia i Siostry!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z wolską Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, przystępuje do realizacji projektu „Psałterz – źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej”.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w cyklu rocznym z uwzględnieniem szeregu zagadnień dotyczących m.in.: historii powstania Psałterza, rodzajów psalmów, tradycji czytania i śpiewania psalmów, wykładni, wykorzystania w liturgice, czy znaczenia codziennego czytania. Tematyka będzie realizowana w formie spotkań, wystaw, koncertów, pielgrzymek.

Zasadniczym i pierwszoplanowym elementem składowym tego projektu jest podjęcie wezwania przez osoby, które zgodnie z przyjętymi regułami i zasadami rozpoczną wspólną modlitwę, wspólne i codzienne czytanie Psałterza.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do udziału, w tym jakże ważnym dla naszej społeczności dziele - wspólnym i codziennym czytaniu Psałterza przez cały rok.  Zgłoszenia udziału można dokonać przesyłając informację (deklarację uczestnictwa) na adres: e- mail: [email protected] lub sms na telefon – 782 611 130 lub wpisując się na listę w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. W deklaracji prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Wszystkie wiadomości dla każdego uczestnika będą przekazywane pocztą elektroniczną, natomiast w jednostkowych przypadkach telefonicznie lub osobiście przez organizatorów.

Pragniemy uprzejmie poinformować, że wspólne i całoroczne czytanie Psałterza rozpocznie się w dniu 11 czerwca 2021 roku. Spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu odbędzie się w dniu 6 czerwca br. ok. godz. 12.30 na placu przy wolskim domu parafialnym.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia

za: stowarzyszeniewtp.pl

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl