Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7.00 - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ruszyła zbiórka na zrzutka.pl - Ratujmy zabytkowe nagrobki 2021

29.10.2021

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń" od kilku lat podejmuje szereg inicjatyw i działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na renowację zabytkowych nagrobków na wolskim cmentarzu w Warszawie. Organizujemy corocznie kiermasze, aukcje i zbiórki publiczne. Wszystkie pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczamy na odnawianie zabytkowych i historycznych nagrobków naszej warszawskiej nekropolii.

W efekcie podejmowanych działań, kolejny już rok trwają prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków wokół świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka, które są niewielką cząstką ogromnego i wieloletniego programu odnowy kompleksu zabytków, który prowadzi wolska Parafia.

Wiele osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych okazuje zrozumienie dla potrzeby wspólnej troski o dobra kultury narodowej. Dzięki dotychczasowym kwestom (odbywających się przy wsparciu dzieci i młodzieży z Punktu Katechetycznego oraz wolontariuszy i duchownych z Parafii) a także innym prowadzonym akcjom, na renowację zabytków na wolskim cmentarzu Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę ponad 66.000 złotych.

Pozwoliło to na odnowienie w 2018 roku jednej z zabytkowych kapliczek znajdującej się przy dzwonnicy, która została udostępniona dla wszystkich odwiedzających cmentarz. Każdy może tam zapalić świecę i pomodlić się za swoich bliskich. W 2019 roku wykonano prace konserwatorskie przy zabytkowym rodzinnym grobowcu położonym nieco dalej przy tej samej alejce. Natomiast w roku 2020 Stowarzyszenie wspierało odnawianie zabytkowej kapliczki przylegającej do wcześniej odrestaurowanych dwóch obiektów sakralnych. W 2021 roku w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy!, którego organizatorem jest Fundacja ORLEN, Stowarzyszenie pozyskało kwotę ponad 6.600 zł na rewitalizację zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na warszawskiej Woli i ich opiekunów zamordowanych w Rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku.

W bieżącym roku chcielibyśmy przeprowadzić prace zabezpieczające przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych a następnie prace konserwatorskie przy dużej kapliczce z kilkoma kopułami, która znajduje się przy alei głównej. Koszty odnowienia tego obiektu sakralnego są duże, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi i wsparciu ludzi dobrej woli i otwartych serc uda nam się  ochronić ten piękny obiekt przed zniszczeniem.  

Zachęcamy do ofiarności i wspomożenia tego szczytnego celu. Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. (pgk)

Link: https://zrzutka.pl/u4fa3s

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl