Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7.00 - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Zaproszenie do wspólnego i codziennego czytania Psałterza

01.07.2022

Drodzy Bracia i Siostry!

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z wolską Parafią św. Jana Klimaka w Warszawie realizuje projekt pt. „Psałterz – źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej”.

W ramach tego projektu powstała przy wolskiej Parafii grupa wiernych, którzy ponad roku temu zgodnie z przyjętymi regułami i zasadami rozpoczęli wspólną modlitwę, wspólne i codzienne czytanie Psałterza.

Przez siedem ostatnich lat wolską tradycją było coroczne czytanie Psałterza w okresie Wielkiego Postu. Uczestnicy tych wydarzeń wzmocnieni duchowo i w trosce o pielęgnowanie tradycji naszych przodków podjęli kolejne wyzwanie i rozpoczęli wspólne czytanie Psałterza przez cały rok.

Ustalili razem ze swoim opiekunem duchowym, że oprócz codziennej i wspólnej modlitwy, będą też zdobywać wiedzę, m.in. na temat historii powstania psalmów, ich znaczenia, poznawać różne tradycje ich czytania i śpiewania, czy też wykorzystania w liturgice.

Według Świętych Ojców, ale też i nas ludzi świeckich, Psałterz jest niezwykłym modlitewnikiem, zbiorem najpiękniejszych modlitw indywidualnych i wspólnotowych. Modlitw, w których człowiek zanosi do Boga swoje błagania i dziękczynienia; wychwala Go i wyznaje swoją miłość; sławi piękno świata; przeprasza za swoje słabości. Do tego zbioru powinniśmy sięgać codziennie. Każdy czytający w treści psalmów, w tych perłach ubranych w poetycką szatę, znajdzie zapis swojego losu, swoich doświadczeń.

Drodzy Bracia i Siostry!

Każdy dzień jest przepełniony różnymi obowiązkami i czynnościami. Ciągle gonimy, brakuje nam czasu, wiele spraw odkładamy na później. Ciągle szukamy usprawiedliwienia.

Przyzwyczailiśmy się też do budowania naszej więzi z Bogiem tylko w potrzebach. Wówczas, kiedy chorujemy, kiedy brakuje nam czegoś, kiedy mamy kłopoty.

Tymczasem mamy możliwość ściślejszej i żywej modlitewnej relacji z Bogiem, Jego poznawania, uświadomienia sobie jak wielkie rzeczy od Niego otrzymaliśmy. Stara prawosławna tradycja domowego czytania Psałterza przynosi ogromny duchowy pożytek i zawiera się w otrzymywaniu duchowych owoców, którymi są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, miłosierdzie, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość.

Odrzućmy więc wszelkie uprzedzenia, znajdźmy czas na modlitwę i pozwólmy na to, by Bóg do nas przemawiał poprzez psalmy w czasie radości, tęsknoty, lęku, niebezpieczeństwa, utrapienia i troski. Wspólna modlitwa jednoczy, dodaje siły i umacnia w wierze, a do lektury Psałterza potrzebna jest prosta zdrowa postawa i rzecz jasna wiara. Niech, wobec tego nasza wiara stanie się żywa i prawdziwa.

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do codziennego czytania Psałterza z wolską grupą wiernych. Formuła jest otwarta i prosta, wystarczy złożyć deklarację, zaakceptować reguły naszego wspólnego czytania Psalmów i codziennie czytać.

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Nasz adres: StowWTP@gmail.com , telefon 782611130. (pgk)

za: Stowarzyszenie WTP

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl