Nabożeństwa

Święta Liturgia

PONIEDZIALEK - SOBOTA 
 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
7.00 - dolna cerkiew
 
9.00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ogłoszenie -HARMONOGRAM - Peregrynacja Leśniańskiej Ikony Matki Bożej

06.08.2022

Z uwagi na planowany pobyt słynącej cudami Ikony Matki Bożej Leśniańskiej w wolskiej świątyni sprawowane będą nabożeństwa:

5. sierpnia (piątek)   23.00 - akatyst przed ikoną Matki Bożej Leśniańskiej 

6 sierpnia (sobota)   0.00 - Św. Liturgia.

7 sierpnia - 9.00 -   Św. Liturgia.

8 sierpnia - 17.00 - akatyst przed ikoną Matki Bożej Leśniańskiej 

9 sierpnia 17.00 - akatyst przed ikoną Matki Bożej Leśniańskiej 

Wierna kopia ikony został wykonana w Salonikach w Grecji. Podczas pobytu oficjalnej delegacji na czele z J. E. arcybiskupem Ablem w monasterze Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Provemont we Francji przyłożono ikonę do jej oryginału. 

Pielgrzymowanie ikony rozpoczęło się od monasteru św. Onufrego w Jabłecznej podczas uroczystości patrona monasteru. Następnie kopia Ikony Matki Bożej Leśniańskiej gościła w parafiach w Siemiatyczach, Żerczycach, Narwi. Zawita do monasteru w Zaleszanach, parafii w Kleszczelach, Czeremsze i na Św. Górze Grabarce. 3 sierpnia przybędzie do katedry metropolitalnej w Warszawie. Zakończenie peregrynacji ikony przewidziane jest 2 października br. w parafii w Nosowie, w dniu święta Leśniańskiej Ikony Matki Bożej.

Więcej na temat historii ikony ORTHODOX | Kopia Leśniańskiej Ikony Bogurodzicy w Polsce

xpk

 

 

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl