Pomoc dla Ławry Poczajowskiej

12.10.2022

Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka i Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń" wspólnie z innymi Parafiami i Organizacjami przystąpiło do akcji pomocy dla Ławry Poczajowskiej.

Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w akcji i wsparcia naszych działań. Punkt przyjmowania darów będzie funkcjonował przy domu parafialnym (ul. Wolska 138/140) codziennie od godz. 8.30 do 13.00. W sytuacjach szczególnych można uzgodnić inny czas i tryb przekazania produktów – telefon kontaktowy 782 611 130.

Można też dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń":

26 2030 0045 1110 0000 0415 5990, adres: ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa, tytułem – pomoc dla Ławry Poczajowskiej.

Wszystkie zebrane fundusze w ramach akcji zostaną przeznaczone na zakup środków spożywczych. Zbiórka darów będzie prowadzona od 15 do 30 października. Zapraszamy do udziału. Wspólnie możemy więcej!!!

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Proboszcz parafii św. Jana Klimaka, ks. Adam Misijuk, oraz Zarząd Stowarzyszenia

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl