Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

9 maja (wg starego stylu)

22.05.2018

Każdy chrześcijanin może przyjąć na siebie męczeństwo za wiarę, zarówno w czasie prześladowań, jak i w czasie pokoju. Abba Atanazy powiedział: „Bądź torturowany przez sumienie, zgiń dla grzechu, umartw swe ziemskie członki i będziesz męczennikiem wedle swego pragnienia. Oni walczyli z królami i książętami – ty także masz króla grzechu, diabła, i zastępy demonicznych książąt. Kiedyś były idole, pogańskie świątynie i ich kapłani. A teraz występują jako myśli duszy. Ten, kto jest niewolnikiem rozpusty, kłania się idolowi Afrodyty. Ten, kto się gniewa i wścieka, kłania się idolowi Aresa. Ten, kto jest chciwy i nieczuły na ból oraz nędzę swego sąsiada, kłania się idolowi Hermesa. Jeśli powstrzymujesz się przed tym wszystkim i chronisz się przed namiętnościami, pokonałeś idole, wyrzekłeś się pogaństwa i stałeś męczennikiem za wiarę.” Zatem człowiek nie musi szczególnie pragnąć prześladowania i męczeństwa. Każdy i w każdym czasie może cierpieć męczeństwo za Chrystusa i Jego Ewangelię.  

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl