Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

10 maja (wg starego stylu)

23.05.2018

W jednej ze swych modlitw św. Efrem Syryjczyk zwraca się do Boga tymi słowami: „Panie, w ten straszliwy i przeraźliwy dzień powiesz grzesznikom: `Wy, ludzi dobrze wiecie, co dla was przecierpiałem... A co wy przecierpieliście dla mnie?' Co na to pytanie, ja, nikczemny, zły, grzeszny, zhańbiony, odpowiem? Męczennicy wskażą na swe rany, na cierpienia, na odcięte członki swego ciała i na wytrwałość do końca. Asceci wskażą na swe umartwienia, długie posty, czuwania, dzieła miłosierdzia, łzy i swą wytrwałość do końca. A ja, leniwy, grzeszny, samowolny, na co wskażę? Oszczędź, Panie! Oszczędź, miłosierny! Oszczędź, Miłujący człowieka!” 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl