Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

29 stycznia (wg starego stylu)

11.02.2018

Im bardziej człowiek postępuje w duchowym poznaniu i oczyszczeniu serca, to nizina, w której się znalazł, wydaje mu się jeszcze niższa, a wyżyna, do której podąża, jeszcze wyższa. Gdy jeden z duchowych gigantów leżał na łożu śmierci i usłyszał, że inni chwalą go z powodu jego wielkich ascetycznych trudów, zapłakał i rzekł: "Dzieci, ja nawet nie rozpocząłem życia duchowego." Gdy św. Ignacy Teofor leżał skuty w lochu napisał do Efezjan: "Nie rozkazuje wam, jakbym cokolwiek znaczył. Chociaż sam jestem w okowach z powodu imienia Jezusa Chrystusa, jednak wciąż nie jestem w Nim doskonały. Teraz zaczynam być uczniem i rozmawiam z wami jak z kolegium mych nauczycieli."

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl