Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa i sobota

Akatysty

18:00 - środa

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

40 dzień po śmierci śp. Ks. Mikołaja Lenczewskiego

14.02.2017

We wtorkowy poranek 14 lutego zebraliśmy się w naszej wolskiej świątyni, aby modlitewnie uczcić pamięć naszego zmarłego Proboszcza – ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego. Dzisiaj bowiem minęło czterdzieści dni od jego śmierci. Świętą Liturgię w tym dniu celebrował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA Metropolita Warszawski i całej Polski. Współcelebrantami nabożeństwa byli: ks. archimandryta Teodozjusz (Olenych), ks. mitrat Michał Dudicz, ks. prot. Adam Misijuk, ks. prot. Eliasz Tarasiewicz, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Łukasz Koleda, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk, ks. protodiakon Paweł Korobeinikov, ks. protodiakon Andrzej Dawidziuk oraz ks. diakon Mariusz Łopatiuk.

Podczas nabożeństwa obecni byli również Jego Ekscelencja, Jerzy, Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, ks. prot. Łukasz Godun oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

Po zakończeniu Świętej Liturgii Jego Eminencja Metropolita Sawa w swoim słowie zwrócił uwagę na znaczenie modlitwy za dusze zmarłych. Jak zaznaczył hierarcha intensywna modlitwa w czterdziestym dniu po śmierci jest szczególnie ważna dla zmarłego, gdyż zgodnie z nauką Matki Cerkwi właśnie tego dnia odbywa się indywidualny sąd Boży nad duszą, na którym zostaje ustalone miejsce jej pobytu aż do czasu Sądu Ostatecznego. My, pozostający na tym padole ziemskim nic już nie możemy uczynić dla zmarłych, oprócz modlitwy za ich dusze, która jest dla nich zbawienna. Należy zatem pamiętać, iż ten, kto rzeczywiście pragnie pomóc zmarłym, najlepiej może to uczynić właśnie poprzez modlitwę za nich. Modlitwa ta jest bowiem przejawem chrześcijańskiej miłości do nich i jednocześnie świadectwem naszej wiary w Zmartwychwstanie. Kończąc, Jego Eminencja Metropolita zaapelował, abyśmy zawsze pamiętali w swoich modlitwach o ks. Mikołaju, ponieważ człowiek żyje dopóty, dopóki żyje on w naszej pamięci i sercu.

Po zakończeniu uroczystości liturgicznych w Cerkwi wszyscy udali się do rodzinnego grobu Lenczewskich, gdzie została odsłużona panichida.

lektor Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl