Nabożeństwa

Święta Liturgia

Poniedziałek - Sobota - 9.00 Boska Liturgia
 
 
Niedziela  7:00,  8:30,  10:00  

Modlitwa za dusze zmarłych

Pon. - Sob.  9:00

Akatyst

Środ.  17:00


100 lecie autokefalii

 

Komunikat Kancelarii Metropolity

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski podaje do wiadomości ogólny zarys uroczystości 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Na mocy decyzji Św. Soboru Biskupów z dnia 24 października 2023 roku, uroczystości 100-lecia samodzielności Cerkwi prawosławnej w Polsce winny odbyć się w wymiarze religijno-liturgiczno-duszpasterskim.

Uroczystości jubileuszowe zostały zapoczątkowane poświęceniem świątyni Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, wybudowanej na pamiątkę naszych Przodków wywiezionych na Sybir, zgładzonych w łagrach i obozach pracy, ofiar Akcji „Wisła”, burzenia prawosławnych cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu, kampanii wrześniowej oraz Powstania Warszawskiego.

Centralne nabożeństwo dziękczynne w intencji Cerkwi prawosławnej w Polsce i Jej wiernych obędzie się 19 sierpnia 2024 roku, w dniu święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce.

Na poziomie centralnym przewiduje się następujące przedsięwzięcia jubileuszowe:

  • 13 listopada 2024 roku, w rocznicę podpisania aktu o samodzielności Cerkwi prawosławnej w Polsce, w katedrze metropolitalnej sprawowana będzie pod przewodnictwem Metropolity św. Liturgia z udziałem hierarchów PAKP;
  • 13 listopada 2024 roku, w godzinach wieczornych, planowany jest koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu zaproszonych chórów;
  • Tematyczna konferencja popularnonaukowa zorganizowana zostanie przez Sekcję prawosławną Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.

Ich Ekscelencje Arcybiskupi i Biskupi wraz z księżmi dziekanami i proboszczami ustalą harmonogram uroczystości na terenie swoich diecezji. W centrach diecezjalnych i dekanatach będą zorganizowane wystawy tematyczne ukazujące historię naszej Cerkwi i jej drogę do samodzielności oraz projekcje filmów prezentujących życie Cerkwi.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce oraz pozostałe festiwale, przeglądy muzyki cerkiewnej przyczynią się do popularyzacji wiedzy o historii Cerkwi w nawiązaniu do Jubileuszu. Katecheci włączą się w organizację konkursów edukacyjno-dydaktycznych o tematyce jubileuszowej na szczeblu lokalnym.

Niedzielne nabożeństwa transmitowane w kanale TVP Kultura wykorzystane zostaną do przedstawienia tematyki jubileuszowej. Wiadomości informujące o 100-leciu autokefalii winne ukazywać życie Cerkwi w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), centralnie i regionalnie.

Wydawnictwa cerkiewne, centralne i diecezjalne, szeroko uwzględnią zagadnienia historyczne i duszpasterskie związane z Jubileuszem.

Bractwa cerkiewne śww. Cyryla i Metodego; śww. Hierarchów; Młodzieży Prawosławnej w Polsce i inne, w nawiązaniu do Bractw historycznych, w oparciu o ich piękną historię, włączą się w obchody Jubileuszu przedstawiając swoją działalność i dając tym świadectwo jedności z Matką Cerkwią.

Księża kapelani pełniący posługę w wojsku i pozostałych służbach mundurowych, uwzględniając ich wyjątkowy charakter oraz specyfikę środowiska, winni prezentować problematykę jubileuszową, akcentując niezależność naszej Cerkwi.

Podjęte zostały starania, by Poczta Polska wyemitowała okolicznościowy znaczek o tematyce jubileuszowej.

W przygotowaniu jest okolicznościowy medal poświęcony 100-leciu autokefalii.

Obchody jubileuszowe 100-lecia autokefalii, podobnie jak zostały rozpoczęte poświęceniem świątyni Hagia Sophia w Warszawie w dniu 14 maja 2023 roku, tak też zakończą się uroczystą św. Liturgią w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie, w niedzielę 17 listopada 2024 roku.

Niniejsze dane podaje się w celu wykorzystania przez wszystkie struktury Cerkwi prawosławnej w Polsce, setnej rocznicy nadania naszej Cerkwi kanonicznej samodzielności, którą kontynuuje obecne pokolenie.

 

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

Opublikowane przez orthodox.pl 

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl