Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa i sobota

Akatysty

18:00 - środa

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

IV Niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy.

03.07.2017

W IV Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, która w bieżącym 2017 roku przypadła na dzień 2 lipca. Poranną Świętą Liturgię o godzinie 8:30 w dolnej świątyni celebrował ks. Paweł Korobeinikov wraz z ks. protodiakonem Markiem Zyc-Zyckowskim. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Nabożeństwo w górnej Cerkwi o godzinie 10:00 sprawowali ks. archimandryta Teodozjusz (Olenych), ks. prot. Marian Bendza, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki oraz ks. protodiakon Jerzy Dmitruk. Podczas Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 6, 18-23) przeczytał lektor Daniel Gryko. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającej na dzisiejszą niedzielę perykopy ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 8, 5-13), kazanie dotyczące jej treści i przekazu wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński. Nabożeństwo upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

2 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершил иерей Павел Коробейников совместно с протодиаконом Марком Зыц-Зыцковским. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 совершали: архимандрит Феодосий (Оленыч), протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

После чтения Евангелия (Мф 8, 5-13) проповедь произнес протоиерей Пётр Косиньски.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl