Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętego mnicha Paisjusza Hagioryty.

12.07.2017

Dnia 12 lipca Matka Cerkiew świętuje pamięć Świętych Sławnych i Chwalebnych, Pierwszych wśród Zwierzchnich, Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętego mnicha Paisjusza Hagioryty. W tym radosnym dla Cerkwi dniu zebraliśmy się z naszej wolskiej świątyni – duchowieństwo oraz licznie przybyli wierni, – aby wspólnie modlitewnie uczcić pamięć wspomnianych świętych.

W przededniu święta w naszej Parafii o godzinie 18:00 sprawowane było uroczyste nabożeństwo wieczorne (Wsienoszcznoje bdienije) , któremu przewodniczył proboszcz naszej parafii - ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikova oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego.

W dniu święta Świętą Liturgię w górnej świątyni o godzinie 9:00 współcelebrowali dzisiejsi dostojni solenizanci: ks. prot. Piotr Kosiński oraz ks. protodiakon Paweł Korobeinikov. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (2 Kor 11, 21-12, 9) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk, zaś fragment Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 16, 13-19) został przeczytany przez ks. prot. Piotra Kosińskiego. Następnie pouczające kazanie wygłosił ks. Paweł Korobeinikov, w którym kaznodzieja opowiedział wiernym o posłudze Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Na zapriczastnom z dzisiejszym świętem wszystkich obecnych pozdrowił ks. proboszcz Adam Misijuk. Następnie ks. Proboszcz ze szczególnymi słowami zwrócił się do ks. prot. Piotra Kosińskiego oraz ks. Pawła Korobeinikova, którzy jak już wspomniano świętują dzień swoich niebiańskich opiekunów, życząc im aby Pan Bóg przez wstawiennictwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła obdarzył ich siłami duchowymi i cielesnymi oraz wszelkimi łaskami na kolejne długie lata posługi kapłańskiej. Zgodnie z tradycją, solenizantom wręczono prosfory z dzisiejszej Świętej Liturgii oraz piękne bukiety kwiatów, zaś chór wykonał na ich cześć gromkie i radosne mnogaja leta.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowni udali się na środek świątyni dla adoracji umieszczonych na centralnym analoje ikon Świętych Sławnych i Chwalebnych Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętego mnicha Paisjusza Hagioryty, gdzie uroczyście odśpiewano troparion, kondakion oraz wieliczanije poświęcone świętym.

Przy ucałowaniu Krzyża wiernym zostały rozdane ikonki Św. Paisjusza Hagioryty.

Wieczorem tego samego dnia o godzinie 18:00 w naszej Parafii został również odsłużony akatyst ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Podczas wszystkich wspomnianych nabożeństw śpiewał chór parafialny pod dyrekcją psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

12 июля Святая Церковь торжественно празднует память Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, а также Святого Преподобного Паисия Святогорца.

В канун праздника, во вторник 11 июля в 18:00, в нашей церкви состоялось торжественное Всенощное Бдение, которое возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Нашему настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, иерей Павел Коробейников, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

В день праздника Божественную Литургию в верхнем храме в 9:00 совершил протоиерей Пётр Косиньски совместно с иереем Павлом Коробейниковым.

Во время запричастного всех присутствующих в храме верующих с праздником Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла сердечно поздравил отец настоятель Адам Мисиюк. Далее отец настоятель обратился к отцам Петру Косиньскому и Павлу Коробейникову, которые отмечают сегодня день своего небесного покровителя. По этому случаю, отец настоятель от всей души пожелал им, чтобы Господь наш Иисус Христос предстательством Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла даровал им, прежде всего, здравия душевного и телесного, крепости духа и всяческих благ на долгие годы иерейского служения на благо Святой Христовой Церкви. Приходской хор с воодушевлением исполнил именинникам многолетие, а затем о. Петру и о. Павлу были вручены цветы и просфоры с сегодняшней Божественной Литургии.

Вечером, в 18:00 в нашем храме был также отслужен акафист ко Святым Первоверховным Апостолам Петру и Павлу.

Во время всех упомянутых Богослужений пел приходской хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl