Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
pozostałe dni tygodnia  - 9:00

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

SOBOTA 17:00
 
oraz w przededniu świąt,
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

ŚRODA i SOBOTA 9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela VIII po święcie Pięćdziesiątnicy.

31.07.2017

Dnia 30 lipca 2017 roku, w VIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej parafii, uroczystej Świętej Liturgii w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył proboszcz  – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (1 Kor 1, 10-18) przeczytał lektor Tomasz Kuprianowicz. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim przypadającej na dzisiejszą niedzielę perykopy ewangelicznej Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 14, 14-22), kazanie dotyczące jej treści i przekazu wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

Na zapriczastnom o najważniejszych sprawach związanych z życiem naszej Parafii opowiedział ks. Proboszcz, jak również przypomniał licznie zgromadzonym wiernym o zbliżającej się XV pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza).

Poranną Świętą Liturgię o godzinie 8:30 w dolnej świątyni współcelebrowali ks. prot. Paweł Sterlingow oraz ks. Paweł Korobeinikov.

Całość dzisiejszych liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

30 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили протоиерей Павел Стерлингов и иерей Павел Коробейников.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Мф 14, 14-22) проповедь произнес протоиерей Пётр Косиньски.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl