Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

30.09.2017

W kalendarzu liturgicznym Cerkiew Prawosławna poświęca kilka dni na oddawanie szczególnej czci Św. Krzyżowi. Jest to przede wszystkim Wozdwiżenije - Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, krestopokłonnaja niediela (III niedziela Wielkiego Postu) - Niedziela Adoracji Krzyża Świętego. Każdego piątku i w trakcie Wielkiego Tygodnia podczas nabożeństw czytane są kanony, poświęcone Krzyżowi Chrystusa. Wiele modlitw czytanych w Cerkwi skierowanych jest nie tylko do Ukrzyżowanego Chrystusa, ale i do samego Krzyża Chrystusowego.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego zostało ustanowione przez Cerkiew na pamiątkę odnalezienia przez Św. Helenę – matkę św. cesarza Konstantyna – krzyża, na którym zmarł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Wydarzenie to miało miejsce w 326 roku, w trakcie pielgrzymki Św. Heleny do Ziemi Świętej.

Teksty liturgiczne odnoszące się do tego wielkiego święta niejednokrotnie podkreślają moc, potęgę i siłę Krzyża Pańskiego, jak i zwykłego znaku krzyża. Podczas wczorajszego Wsienoszcznogo Bdienija słyszeliśmy w sticherach: Raduj się, życiodajny krzyżu, niezwyciężone zwycięstwo pobożności, bramo raju, wiernych umocnienie, Kościoła ogrodzenie, przez które zostało zniszczone zniszczenie i podeptana władza śmierci. Z powyższego tekstu można odczytać także soteriologiczne znaczenie krzyża. Zbawienny aspekt krzyża, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupotą dla pogan (zob. 1 Kor 1, 23), podkreśla apostoł Paweł, który pisze: Nauka o krzyżu wydaje się głupotą tym, którzy kroczą drogą zatracenia. Natomiast jest mocą Bożą dla nas, których udziałem jest zbawienie (1 Kor 1, 18).

W przededniu tego wielkiego święta, we wtorek 26 września, w naszej Parafii odbyło się nabożeństwo wieczorne (wsienoszcznoje bdienije), któremu przewodniczył Proboszcz Parafii - Adam Misijuk, w asyście licznie zebranego duchowieństwa. W czasie nabożeństwa na jutrzni po wielkiej doksologii (wielikom slawoslowii) miało miejsce uroczyste wyniesienie pięknie przyozdobionego kwiatami Świętego Krzyża z ołtarza na środek świątyni.

W dniu święta uroczystą Świętą Liturgię celebrował ks. Proboszcz Adam Misijuk, w asyście: ks. archimandryty Teodozjusza (Olenycha), ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawida Romanowicza oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Koryntian (1 Kor 1, 18-24) przeczytał lektor Marcin Bielawski. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35), kazanie wygłosił ks. Paweł Korobeinikov.

Po zakończeniu Świętej Liturgii z dzisiejszym wielkim świętem wszystkich obecnych w naszej świątyni wiernych serdecznie pozdrowił ks. Adam. Następnie ks. Proboszcz przedstawił wiernym naszego nowego duchownego – ks. Dawida Romanowicza, który we wrześniu tego roku przyjął święcenia kapłańskie, zaś teraz będzie niósł posługę kapłańską w naszej wolskiej Cerkwi. W bardzo ciepłych z głębi serca płynących słowach ks. Proboszcz życzył ks. Dawidowi Bożego Błogosławieństwa, sił duchowych i cielesnych, gorliwości i wytrwałości w wierze oraz wszelkich Łask Bożych na długie lata jego posługi w Winnicy Pańskiej.

Całość liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

 

27 сентября Святая Православная Церковь торжественно празднует один из двунадесятых праздников - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В  день Крестовоздвижения Церковь вспоминает два события - как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.

И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

26 сентября, в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в нашем храме состоялось всенощное бдение, которое возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк.

Во время Богослужения, после великого славословия, Крест был торжественно вынесен из алтаря на середину храма.

В день этого великого праздника торжественную Божественную Литургию в верхнем храме в 9:00 совершил отец настоятель Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: архимандрит Феодосий (Оленыч), протоиерей Пётр Косиньски, иерей Павел Коробейников, иерей Давид Романович, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Ин. 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35) проповедь произнес иерей Павел Коробейников.

После окончания Богослужения всех присутствующих в храме верующих с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня сердечно поздравил отец настоятель Адам Мисиюк. Отец настоятель также представил прихожанам нашего нового священника – иерея Давида Романовича, который будет нести служение в нашем храме.

Праздничное Богослужение своим молитвенным пением украсил приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl