Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Pobyt relikwii św. Nektariusza metr. Pentapolis, cudotwórcy z Eginy w wolskiej parafii.

27.11.2017

W środę 23 listopada br., o godz. 19.30, do Parafii pw. św. Jana Klimaka przybyły relikwie św. Nektariusza z Eginy. Przed wejściem do świątyni, relikwiarz spotykał proboszcz parafii ks. prot. Adam Misijuk w obecności J.E. abp. Jerzego, ordynariusza diecezji wrocławsko – szczecińskiej, J.E. apb. Paisjusza, ordynariusza diecezji przemysko – gorlickiej, J.E. Evangelos Tsaoussis, ambassadora Grecji w Polsce wraz duchowieństwem wolskiej parafii i licznie przybyłymi wiernymi. Delegację z Grecji spotkała procesja z krzyżem, chorągwiami, rypidami i ikoną św. Nektariusza przy dźwięku radosnych dzwonów.

Relikwie zostały wniesione do świątyni przez archidiakona Nektariusza z Monasteru Świętej Trójcy w Eginie. Po nabożeństwie dziękczynnym, ks. proboszcz Adam Misijuk przywitał przybyłą delegację z Eginy, wyrażając wdzięczność i radość z możliwości goszczenia w naszej parafii relikwii tak wielkiego, współczesnego świętego. Ks. proboszcz podkreślił, że goszczenie w murach naszej świątyni relikwii cudotwórcy Nektariusza to dla naszej parafii wielkie święto i mała Pascha.

Po powitaniu i molebnie, licznie przybyli tego wieczoru wierni, mieli możliwość pokłonienia się relikwiom.

Następnie odczytano akatyst do św. Nektariusza w języku greckim, któremu przewodniczył ks. Adam Magruk z Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie w asyście ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikov oraz ks. archidiagona Nektariusza. Śpiewał chór pod batutą dyr. Włodzimierza Wołosiuka także w j. greckim. Drugi akatyst w j. cerkiewnosłowiańskim i polskim rozpoczął się o godz. 22.00. Przewodniczył mu arcybiskup Paisjusz w asyście ks. mitrata Mikołaja Hajduczenia z parafii w Toruniu i wolskiego duchowieństwa. Chórem studenckim dyrygował lek. Bogdan Kuźmiuk. Należy zauważyć, że na wszystkich nabożeństwach, mimo późnej pory, wierni licznie wypełniali świątynię nie kryjąc wzruszenia i wdzięczności za możliwość przebywania z tak wielką świętością. Przy relikwiarzu świętego nieprzerwanie pełnili straż duchowni i członkowie ze Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” działającego przy wolskiej parafii.

Kulminacją całonocnego czuwania była Boska Liturgia o północy. Przewodniczył jej ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia w asyście ks. proboszcza Adama Misijuka, ks. prot. Eliasza Tarasiewicza z parafii w Płocku, ks. Michała Dmitruka z parafii w Wołominie, ks. protod. Jerzego Dmitruka i wolskiego duchowieństwa. Śpiewał chór pod kierownictwem dyr. Włodzimierza Wołosiuka.

Następnego dnia, w czwartek cerkiew była już otwarta dla wiernych od godz. 6.00, aby wierni udający się rano do pracy bądź uczniowie do szkoły, mogli się także pokłonić i pomodlić przed relikwiami św. Nektariusza.

Poranna Liturgia św. rozpoczęła się o godz. 9.00, której przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński w asyście ks. prot. Piotra Nestoruka z Prawosławnego Ordynariatu WP oraz ks. protod. Marka Zyc-Zyckowskiego. Śpiewał chór pod batutą dyr. lek. Bogdana Kuźmiuka.

O godzinie 14.00, zanim relikwie opuściły wolską parafię, ks. proboszcz wspólnie z archidiakonem Nektariuszem, duchowieństwem i wiernymi modlili się za spokój dusz spoczywających na cmentarzu metropolitów PAKP, ks. proboszcza Mikołaja Lenczewskiego, ks. arcydiakona Włodzimierza Trusiewicza odwiedzając ich groby w procesji z relikwiami. Przy radosnych dzwonach delegacja odjechała do Domu Opieki w Stanisławowie.

ks. Piotr Kosiński

В среду 22 ноября 2017 года, в 19 часов 30 минут, в храм Св. Иоанна Лествичника прибыли мощи Святителя Нектария Эгинского. У входа в храм ковчег с мощами встречал настоятель нашего храма - протоиерей Адам Мисиюк в присутствии высокопреосвященнейшего архиепископа Вроцлавского и Щечинского Георгия, высокопреосвященнейшего архиепископа Перемышльского и Горлицкого Паисия, посла Греции в Республике Польша - Господина Евангелоса Тсауссиса, а также духовенства вольского прихода и многочисленных его прихожан. У входа в храм святые мощи встречал крестный ход с хоругвями, рипидами и иконой Св. Нектария Эгинcкого.

Под радостное пение тропаря Святителю Нектарию ковчег с его святыми мощами, осеняемый с двух сторон рипидами, был торжественно внесён во храм архидиаконом Нектарием из Монастыря Святой Троицы на острове Эгина. По окончании благодарственного молебна настоятель храма, протоиерей Адам Мисиюк, обратился с приветственным словом к делегации Элладской Православной Церкви, выражая благодарность и радость по поводу прибытия в наш храм мощей одного из самых знаменитых греческих святых нового времени. Отец настоятель также особо подчеркнул, что прибытие в наш храм мощей Чудотворца из Эгины для нашего прихода это большой праздник и малая Пасха.

Череда праздничных богослужений в честь прибытия мощей Святителя Нектария в наш храм началась с акафиста ко Святому Нектарию на греческом языке, который возглавил иерей Адам Магрук из Православной Духовной Семинарии в Варшаве в присутствии протоиерея Петра Раецкого, иерея Павла Коробейникова, а также архидиакона Нектария. Во время  богослужения хор под руководством профессора Владимира Волосюка также пел на греческом языке. Следующим богослужением был акафист ко Святому Нектарию на церковнославянском и польском языках, который начался в 22:00. Богослужение возглавил высокопреосвященнейший Паисий архиепископ Перемышльский и Горлицкий. Иерарху сослужили настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в Торуни - митрофорный протоиерей Николай Хайдученя, а также духовенство нашего вольского прихода. Пел студенческий хор под руководством Богдана Кузьмюка.

В полночь в нашем храме была совершена торжественная Божественная Литургия. Богослужение совершили: митрофорный протоиерей Николай Хайдученя, настоятель нашего храма - протоиерей Адам Мисиюк, настоятель храма в честь Преображения Господня в Плоцке - протоиерей Илья Тарасевич, настоятель храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Воломине - иерей Михаил Дмитрук, протодиакон Георгий Дмитрук, а также духовенство нашего вольского прихода. Богослужение своим молитвенным пением украсил хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

На следующий день, в четверг 23 ноября, наш вольский храм был уже открыт в 6 часов утра, чтобы верующие могли прийти помолиться и приложиться к святым мощам Святителя Нектария перед тем как идти на работу или в школу.

Божественную Литургию в 9:00 совершил протоиерей Пётр Косиньски совместно с протоиереем Петром Несторуком из Православного ординариата Войска Польского, а также протодиаконом Марком Зыц-Зыцковским. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

В 14:00, перед тем как мощи Святого Нектария покинули наш вольский приход, настоятель храма - протоиерей Адам Мисиюк вместе с архидиаконом Нектарием, духовенством и прихожанами совершили на кладбище крестный ход с мощами Святого, во время которого молились о упокоении душ усопших иерархов Польской Православной Церкви, протоиерея Николая Ленчевского, архидиакона Владимира Трусевича, покоящихся на нашем кладбище. Затем мощи Святителя Нектария под радостный звон колоколов отправились в Станиславово.

Tomasz Kręski

 

Materiał wideo z akatystu i Liturgii św. w cerkwi na Woli: 

https://www.youtube.com/watch?v=fVh8Y4uDLyk

https://www.youtube.com/watch?v=EIfwhj86ouo

 
do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl