Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXVIII po święcie Pięćdziesiątnicy.

19.12.2017

Dnia 17 grudnia br., w XXVIII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, w naszej Parafii uroczystej Świętej Liturgii o godzinie 10:00 przewodniczył proboszcz naszej parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Mariana Bendzy, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Kollosan (Kol 1, 12-18) przeczytał lektor Daniel Gryko. Pouczające kazanie, nawiązujące do dzisiejszego fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 17, 12-19), w której usłyszeliśmy o cudzie uzdrowienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dziesięciu trędowatych, wygłosił ks. proboszcz Adam Misijuk.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, zgodnie z ustanowioną tradycją, pokłoniono się relikwiom Św. Bazylego (Martysza). Po tym, do tłumnie zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. Proboszcz serdecznie dziękując im za wspólną modlitwę podczas dzisiejszego nabożeństwa. Następnie ks. Adam zapoznał wiernych z aktualnymi sprawami oraz nadchodzącymi wydarzeniami związanymi z naszą Parafią.

Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Poranną Świętą Liturgię dla dzieci i młodzieży o godzinie 8:30 w dolnej świątyni współcelebrowali ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. Nabożeństwo upiększył swym śpiewem chór młodzieżowy pod dyrekcją psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

 

17 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице в нашей церкви совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Божественную Литургию в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Лк., 17, 12-19) проповедь произнёс отец настоятель.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl