Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy

10.12.2019

Dzisiejszej czytanie ewangeliczne opisuje uzdrowienie chorej kobiety, która związana duchem niemocy, od osiemnastu lat nie mogła się wyprostować. „Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: "Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy". Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga” (Łk 13:12-13). Prawo Mojżeszowe w sposób jasny definiuje i przypomina narodowi wybranemu świętość przestrzegania szabatu. Dlaczego Jezus Chrystus wielokrotnie jest ukazany w Ewangelii jako ten, który łamie konwencję X Przykazań. Oburzenie przełożonego synagogi nie powinno zatem dziwić. Jeśli kobieta cierpiał 18 lat, mogłaby poczekać jeszcze jeden dzień na uzdrowienie. Syn Boży nie narusza szabatu przekornie. Ukazuje na inne wartości – królestwo Boże i człowieka, który jest dla Boga najważniejszy. Zdjęty cierpieniem kobiety wyzwala ją z niemocy cielesnej, a zarazem niewoli duchowej. On jest Panem szabatu, który ustanowił. Układ przyjaźni Boga z człowiekiem zakłada Przymierze wyrażone w Dekalogu, jaki streszcza odpowiednie obowiązki Izraela (Wj 20:1-17). Zapowiedział Bóg przez proroków, że będzie ofiarodawcą i sprawcą świętości wewnętrznej (Jr 31:31-34). „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 12:17). Chrystus nie znosi zakonu, lecz go wypełnia, wyzwala ducha prawa.

 

Pierwszej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza, diakona Łukasza Leonkiewicza i diakona Andrzeja Enachi. List apostolski przeczytał Grzegorz Podlaski. Chórem dyrygowała Anna Jakoniuk. Homilię wygłosił ks. Paweł. Na zakończenie nabożeństwa ks. Paweł zapoznał wiernych z planem nabożeństw na najbliższy tydzień.

Głównej Liturgii św. przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protod. Jerzego Dmitruka i protod. Marka Zyc-Zyckowskiego. Lekcję apostolską przeczytał lek. Daniel Gryko. Homilię wygłosił ks. Piotr K. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Na koniec nabożeństwa duchowni pokłonili się Przenajświętszej Matce Bożej przed Jej ikoną Wprowadzenia do świątyni na zakończenie (oddanie) święta.

Tego dnia o godz. 15.00, Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli wraz z Stowarzyszeniem „Wierni Tradycji Pokoleń” zorganizowała Kiermasz Świąteczny – Wspólne Dzieło Pomocy, który odbył się w Instytucie Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. Zebrane podczas kiermaszu środki finansowe zostaną przeznaczone na Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce (woj. podlaskie), pomoc naszemu Stefanowi, chorym dzieciom w Instytucie Głuchoniemych oraz innym dzieciom, a także tym którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi w Albanii.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanwicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl