Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Spotkanie seniorów

19.12.2019

19.12.2019 roku seniorzy naszej parafii spotkali się po raz drugi w grudniu na Świętej Liturgii w święto Cudotwórcy Mikołaja abpa Miry Licyjskiej. Tego dnia odbyły się także rekolekcje seniorów. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk. Podczas nabożeństwa śpiewał chór seniorów, którym dyrygował profesor Włodzimierz Wołosiuk.

Następnie udaliśmy się wszyscy do świetlicy parafialnej i tam przy kawie, herbacie i słodyczach wysłuchaliśmy prelekcji ks. Pawła Korobieinikowa o świętym Mikołaju Cudotwórcy i obejrzeliśmy dwa filmy o Nim. Opowieści ks. Pawła i filmy przybliżyły nam epokę, w której żył święty i Jego osobę. Z profesorem Wołosiukiem rozmawialiśmy o kolędach i muzyce cerkiewnej.

Następne spotkanie seniorów odbędzie się 09-01-2020 roku, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Eugenia Florczak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl