Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy. Rekolekcje parafialne

22.12.2019

Tematem ewangelicznego czytania Niedzieli XXVII po Pięćdziesiątnicy było uzdrowienie przez Pana dziesięciu trędowatych oraz ich postawa po oczyszczeniu. Należy postawić zasadnicze pytanie: dlaczego nie wszyscy wrócili do Swojego Wybawcy, aby podziękować za uzdrowienie? Czy nie na wszystkich ludzi Bóg posyła codziennie promienie słoneczne? A deszcz, czy nie pada na złych i dobrych? (Mt 5:45) Dlaczego tylko nieliczni dziękują za dar życia? Jest to, niestety powszechna postawa człowieczeństwa: brak wdzięczności wobec Boga i bliźniego. W konsekwencji, w wymiarze duchowym, który nierozerwalnie wpisuje się w nasze życie ziemskie, takie zachowanie jest przyczyną cierpienia, chorób i w następstwie śmierci. Już w raju, konsekwencją braku okazywania wdzięczności Panu Stwórcy było nieposłuszeństwo i upadek pierwszych ludzi. Dzisiaj, pouczeni Nową Ewangelią Chrystusa na powrót mamy możliwość odbudować swój duchowy, ludzki immunitet przed Bogiem. Dzięki dobrowolnej ofierze Chrystusa, każdy - nawet ów ewangeliczny Samarytanin - może zwrócić się do Swojego Zbawiciela i podziękować za wszelkie dobro, łaskę i miłość jaką okazał nam Pan bez wyjątku. Liturgia eucharystyczna w Kościele jest tego żywą kontynuacją: „To, co Twoje, od Twoich. Tobie przynosimy za wszystkich i za wszystko” (modlitwa św. podniesienia). Dopiero przy zachowaniu takiej kolejności, przez czyste serce i pokornego ducha możemy prosić o łaskę i błogosławieństwo Boga Ojca. Według św. Grzegorza z Nyssy Jesteśmy stworzonym odzwierciedleniem nieskończonego i niestworzonego wyrażenia samego Boga (Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka). Zadaniem człowieka jest dziękczynienie Stwórcy i rozlewanie Darów Bożych na całe stworzenie.

21 grudnia wieczorem w Parafii św. Jana Klimaka odbyły się rekolekcje przed świętem Bożego Narodzenia. Do sakramentu spowiedzi, a następnego dnia, Św. Eucharystii przystąpiło 130 osób. Miejscowych duchownych wspierał ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, który przybył z Parafii Przemienienia Pańskiego w Płocku.

Porannej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza i diakona Łukasza Leonkiewicza. List apostolski przeczytała Anna Jakoniuk, która dyrygowała także chórem. Homilię wygłosił ks. Paweł. Na zakończenie nabożeństwa ks. Paweł zapoznał wiernych z planem nabożeństw na najbliższy tydzień, a także w imieniu ks. proboszcza, podziękował wszystkim za ofiarną pomoc w przeprowadzeniu remontu naszej cerkwi. Wierni otrzymali pamiątkowe książki.

W dolnej cerkwi można było podziwiać nowe stasidia (specjalne składane krzesła na wzór bizantyński, usytuowane wokół wewnętrznej elewacji), które stały się elementem wystroju świątyni.

Głównej Liturgii św. przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protod. Jerzego Dmitruka i protod. Marka Zyc-Zyckowskiego. Lekcję apostolską przeczytał lek. Tomasz Kuprjanowicz. Homilię wygłosił ks. Adam M. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Na koniec nabożeństwa duchowni oddali cześć relikwiom św. męcz. Bazylego. Po nabożeństwie ks. proboszcz A. Misijuk zapoznał wiernych z programem nabożeństw na nadchodzący tydzień oraz w pięknym słowie podziękował wszystkim parafianom i ofiarodawcom, którzy przyczynili się do ukończenia remontu wolskiej świątyni. Każdy przy całowaniu krzyża otrzymał pisemne podziękowanie i pamiątkową książkę „Nieświęci święci” archimandryty Tichona. Na wiosnę przyszłego roku planowany jest kolejny etap remontu elewacji zewnętrznej cerkwi.

xpk

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl