Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ostatnie pożegnanie śp. Jerzego Trofimiuka

24.12.2019

„Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.” (Iz 55: 8-9)

Nagle, zaledwie w wieku 29 lat odszedł do Pana Błogosławionej Pamięci Jerzy Trofimiuk. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, pracownik Wolskiego Cmentarza Prawosławnego w Warszawie, wcześniej mieszkaniec domu parafialnego wolskiej parafii, kierowca i kielejnik J. E. abp. Jerzego, ordynariusza Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej (wówczas bp. siemiatyckiego), mąż Ani i ojciec pięciomiesięcznego synka Filipa, zasnął w Panu 18 grudnia, po wieczornym nabożeństwie przed świętem św. Mikołaja Cudotwórcy.

Pełen radości, pogody ducha, przyjacielski i lubiany przez bliskich i znajomych, pokorny i serdeczny, skryty i oddany. Nigdy nie uskarżający się na trudności bądź niepowodzenia, takim zapamiętamy Śp. Jurka – powiedział w mowie pożegnalnej J.E. abp Jerzy.

Nagła śmierć przepełniła bólem i niedowierzaniem żonę, siostrę zmarłego, dwóch braci, rodzinę, przyjaciół, którzy żegnali Śp. Jerzego w cerkwi św. Jana Klimaka na Woli. Modlitwa trwała całą noc podczas czytania Psałterza, aż do porannej Liturgii eucharystycznej. Pożegnalne nabożeństwo, w sobotni słoneczny poranek 21 grudnia, sprawował sam arcybiskup Jerzy w asyście 24 duchownych z całej Polski. Podczas mowy pożegnalnej nad ciałem zmarłego, hierarcha przytoczył wydarzenie z hagiografii św. Antoniego Wielkiego, ukazując na nurtujące go pytanie: „Dlaczego jedni umierają młodo, a inni żyją długo? Ci, którzy są dobrzy szybko odchodzą, a czyniący nieprawości i zło żyją niekiedy bardzo długo? Bóg odpowiada Antoniemu: To są Moje ścieżki, ty skup uwagę na sobie.” To jest jedyna odpowiedź, której możemy udzielić w takich chwilach sami sobie – konstatował arcybiskup. Ponieważ człowiek żyje w czasie i przestrzeni, dla nas każda śmierć, a szczególnie młodego człowieka, jest tragedią. Dla osoby wierzącej jest to przejście do życia wiecznego. Z całą odwagą możemy być przekonani, że Śp. Jerzy z chwilą przekroczenia tajemnicy śmierci, wkroczył w inną, lepszą rzeczywistość – kontynuował Władyka. „Tam jest wszystko inaczej” – definiuje świat duchowy abp Jerzy, przytaczając słowa św. Izaaka Syryjczyka. Tam nie ma już troski, nie ma tęsknoty. Dzisiaj trudno jest nam to zrozumieć, kiedy opłakujemy bliską osobę.

Żegnamy Człowieka niezwykłego, który nigdy się nie gniewał i nie okazywał złości. Boży plan jest zawsze całościowy i przewiduje opiekę nad dalszym losem rodziny, która pozostaje pogrążona w żałobie. Na zakończenie, hierarcha wyraził serdeczne przekonanie, że Jurek odchodzi z tego świata najbardziej przygotowany w oczach Bożych.

Wieczna Tobie pamięć, Jerzy!

xpk

zrzutka.pl - dla rodziny

poslednij put'...

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, ks. protd. Jerzy Dmitruk

zdjęcie w nagłówku: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl