Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy - świętych Praojców.

30.12.2019

W ostatnią niedzielę kalendarzowego roku, usłyszeliśmy perykopę ewangeliczną o przypowieści Pana Jezusa dotyczącej eschatologicznej Wieczerzy. Znane powszechnie stwierdzenie: „Wielu jest wezwanych, mało wybranych” (por. Mt 22:14), Sam Pan Nasz Jezus Chrystus ujaskrawił na przykładzie kondycji życia duchowego w tamtych czasach - i jakże aktualnej – dzisiejszej recepcji prawd Bożych...!

Analizując hermeneutykę tego fragmentu św. Ewangelii, błogosławiony Teofiłakt Bułgarski, abp Ochrydzki (XI w.), ukazuje słuchaczowi Dobrej Nowiny fakt złudnych nadziei i próżnego „liczenia na swoje zasługi względem wypełnienia Prawa” tych wezwanych, którzy nie znaleźli czasu we własnym życiu na realizację Królestwa Bożego. Jest to jednocześnie przestrzeń, którą wypełnili apostołowie Chrystusa głosząc słowa Ewangelii na rozdrożach miasta, pośród pogan. Do nich to, obecnie, należą współcześni chrześcijanie. Odkładanie, wymawianie się na zaproszenie do wieczerzy z Panem, skutkuje odrzuceniem i pominięciem w wymiarze wieczności. Należy zdobyć się na wysiłek - i tak czysto po ludzku - znaleźć czas na zaproszenie samego Boga do dzielenia z Nim wiecznym szczęściem. Z drugiej strony, każdy, przez głos własnego sumienia, może być tym wybranym, który odpowiedział konsekwentnie na indywidualne zaproszenie Gospodarza wieczerzy. Sami powinniśmy zadać sobie pytanie, co jest bliższe naszemu sercu: Codzienna krzątanina pod osłoną „litery Prawa”, czy subtelne wezwanie Stwórcy Zbawiciela, żeby na powrót stać się uczestnikami wiecznej chwały w Bogu?

Porannej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście diakona Andrzeja Enachi. List apostolski przeczytała Anna Jakoniuk, która dyrygowała także chórem. Homilię wygłosił ks. Paweł.

Głównej Liturgii św. przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Dawida Romanowicza oraz diakona Łukasza Leonkiewicza i protod. Marka Zyc-Zyckowskiego. Lekcję apostolską przeczytał lek. Daniel Gryko. Homilię wygłosił ks. Piotr K. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Na koniec nabożeństwa duchowni oddali cześć ikonie świętych Praojców Adama i Ewy.

Tego dnia, wspominając pamięć Praojców Starego Testamentu, uroczyście Dzień swoich imienin obchodzili ks. proboszcz mitrat dr Adam Misijuk, jego Matuszka Ewa, ks. Dawid Romanowicz z Matuszką Ewą, lektor Daniel Gryko i wszyscy zebrani noszący imiona świętych Praojców. Diakon Łukasz zaaklamomował podniosłe Mnoga leta Dostojnym Solenizantom, a chór i wierni dołączyli się do życzeń.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl