Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy. Ojców Starego Testamentu

10.01.2020

Rodowód Jezusa przedstawiony w dzisiejszym czytaniu Ewangelii wg Mateusza, ukazuje mam Jego także ziemskie pochodzenie. Odwieczne Słowo rodzi się z Dziewicy Marii w kontynuacji rodu Adama, bowiem Jest spełnieniem Protoewangelii (Rdz 3,15) - przyjścia Zbawiciela świata. W ziemskim działaniu Syna Bożego, który przychodzi na świat, wyróżnia się trzy służenia: Chrystus rodzi się jednocześnie jako Prorok, Król i Arcykapłan. Od Abrahama do Dawida wymienienia się 14 pokoleń ukazując na prorocki charakter służenia Jezusa. Od Dawida do niewoli babilońskiej – 14 pokoleń, kiedy narodem wybranym rządzili królowie, dlatego podkreśla się na tej podstawie królewskie prawa do władzy Syna Bożego w wymiarze także ziemskim. Okres od niewoli babilońskie do narodzenia Jezusa Chrystusa – także 14 pokoleń, kiedy w tym czasie władzę w narodzie sprawowali kapłani. W Jezusie Zbawicielu jest spełnienie oczekiwań całego narodu Bożego.

Porannej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza i diakona Łukasza Leonkiewicza. List apostolski przeczytał Grzegorz Podlaski. Chórem dyrygowała Anna Jakoniuk. Homilię wygłosił ks. Dawid. Na zakończenie nabożeństwa ks. Paweł zapoznał wiernych z planem nabożeństw na najbliższy tydzień.

Głównej Liturgii św. przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protod. Jerzego Dmitruka i protod. Marka Zyc-Zyckowskiego. Lekcję apostolską przeczytał lek. Andrzej Trofimiuk. Homilię wygłosił ks. Piotr R. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Po nabożeństwie ks. proboszcz A. Misijuk zapoznał wiernych z programem nabożeństw na nadchodzący tydzień.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl