Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Święta Bożego Narodzenia

10.01.2020

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.” (Ga 4:4-5)

Parafia św. Jana na Woli spotykała święta Narodzenia Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa pośród modlitwy licznie zebranych wiernych. Soczelnik święta rozpoczął po południu ks. Paweł Korobeinikov, a nabożeństwu wielkiej komplety i jutrzni przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk w asyście protod. Jerzego Dmitruka i miejscowych duchownych. Chórem dyrygował prof. W. Wołosiuk. Po nabożeństwie rozbrzmiewały radosne kolędy i wszyscy udali się do domu parafialnego, aby wspólnie spożyć wigilijną kolację.

Ponownie spotkaliśmy się w cerkwi o 22.00, aby wspólnie kontynuować wychwalanie nowonarodzonego Pana. Nabożeństwo rozpoczął ks. Dawid Romanowicz, przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikov oraz diakonów Łukasza Leonkiewicza i Andrzeja Enachi. Bezpośrednio po jutrzni rozpoczęła się Boska Liturgia święta Bożego Narodzenia. Chórem dyrygował prof. W. Wołosiuk. W trakcie Liturgii ks. proboszcz odczytał Bożonarodzeniowe Przesłanie Św. Soboru Biskupów PAKP.

Dla wiernych, którzy nie mogli uczestniczyć w nocnym czuwaniu, poranną Liturgię św. sprawował ks. Dawid Romanowicz w asyście protod. Jerzego Dmitruka. Lekcję apostolską odczytał lek. Andrzej Trofimiuk. Ks. proboszcz Adam M. ponownie odczytał List Pasterski Św. Synodu Biskupów. Chórem dyrygował diakon Łukasz Leonkiewicz.

Drugi dzień świąt poświęcony jest Theotokos – Matce Bożej, czcigodniejszej od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez skazy zrodziła Boga Słowo.

Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz ks. Pawła Korobeinikov. List apostolski przeczytał lek. Mateusz Waszczuk, chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk. Z homilią i świątecznym słowem pozdrowień zwrócił się na koniec nabożeństwa do wiernych ks. mitrat Adam Misijuk.

Chrystus się rodzi, chwalmy Go!

xpk

zdjęcia: Włodzimierz Misijuk, Andrzej Tarasiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl