Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy

13.01.2020

Potomek Dawida i Syn Józefa – Słowo Boże. Co bardziej podziwiać: chwałę króla Dawida czy milczenie sprawiedliwego Józefa...?

W kontekście dzisiejszego czytania ewangelicznego wg Mateusza, rozkrywa nam autor Dobrej Nowiny realny fakt ziemskich zmagań św. Rodziny Marii, Dzieciątka Jezus i Józefa. Ile ofiar wymusił na ludziach wróg rodu ludzkiego, żeby nie dopuścić do przyjścia na świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa – Samego Boga w ciele ludzkim?! Te żertwy były z dopustu Bożego, jednak nie z woli Bożej. Bóg Jest Dobry i tylko dobro czyni (św. Bazyli Wielki w traktacie "O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła"). Wszyscy niewinnie cierpiący za Prawdę stoją przed Tronem Boga Najwyższego i domagają się sprawiedliwości (por. Ap 18:24). Jezus przeszedł przez wszystkie aspekty niedomagania natury ludzkiej po upadku. Od niemowlęcia, przez dziecię i dojrzałego mężczyznę. Siła i moc Boża towarzyszyły Mu zawsze, jednak, Ten Który stał się dobrowolnie sługą z uwagi na nasze zbawienie, ukazał jedyną drogę do Boga. Przez pokorę, posłuszeństwo i zaufanie w miłości do Pana.

Tak silna i bezwzględna jest nienawiść ojca wszelkiego zła - diabła do rodzaju ludzkiego, byśmy my, ludzie – obraz i podobieństwo Boże – nie osiągnęli Nieba, które on stracił. Zatem tylko sam Syn Boży mógł dźwignąć to niewyobrażalne brzemię skutków grzechu, żeby nas przeprowadzić dzięki łasce, Swojej miłości i naszej wierze w Niego do życia wiecznego w Chwale Boga Ojca. Amen.

Porannej Liturgii św. przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza i diakonów: Łukasza Leonkiewicza i Andrzeja Enachi Obowiązki chóralne dolnego ołtarza po Annie Jakoniuk, z dniem dzisiejszym, przejęła Marta Czaban, która tego dnia dyrygowała chórem. Lekcję apostolską przeczytał Grzegorz Podlaski, homilię wygłosił ks. Paweł, który na koniec nabożeństwa zaznajomił wiernych z programem liturgicznym na najbliższy tydzień.

Głównej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczył ks. proboszcz Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego oraz protodiakonów: Jerzego Dmitruka i Marka Zyc-Zyckowskiego. List apostolski przeczytał lek. Daniel Gryko, w homilii, ze słowami pouczenia zwrócił się na do wiernych ks. mitrat Adam Misijuk, chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk. Na zakończenie ks. proboszcz przedstawił program nabożeństw na nadchodzący tydzień, na ręce dyrygenta W. Wołosiuka podziękował za wspaniały występ Chórowi parafialnemu podczas Dorocznego Wieczoru Kolęd w warszawskiej katedrze metropolitalnej w Warszawie oraz złożył piękne życzenia urodzinowe skarbnik Anecie Androsiuk, członkini Rady Parafialnej. Na koniec nabożeństwa duchowni, chór wespół z wiernymi wychwalali nowonarodzonego Pana w kolędach.

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl