Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - Adoracji Krzyża Świętego

24.03.2020

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Cerkiew Chrystusowa przypomina nam o ludzkich cierpieniach Syna Bożego, które dobrowolnie zaniósł na krzyż. Jezus Zbawiciel krzyżuje w Swoim ciele grzechy całej ludzkości, abyśmy w wymiarze horyzontalnym pamiętali o swoich nieprawościach. Krzyż łączy także niebo z ziemią, co przedstawia wertykalna belka drzewa kaźni. Cierpienie nigdy nie jest dobrem. Najbardziej poniżający i haniebny sposób zadanej śmierci, przez niewyobrażalne cierpienie, stało się dzięki Chrystusowi i w Chrystusie drogą do zmartwychwstania i naszego zbawienia. (por. Hbr 2:10). Niosąc z Nim krzyż, uśmiercając w swoim życiu grzech, dążymy do chwały zmartwychwstania. Z Chrystusem cierpiącym dla zbawienia świata są szczególnie zjednoczeni ci, których dręczy ból, którzy cierpią za prawdę. Zbawiciel nazywa ich w Ewangelii błogosławionymi. (por. Mt 5:10).

Cały Wielki Post to szczególny okres. Służy świadomemu pogłębianiu i kształtowaniu naszego życia na wzór Jezusa Chrystusa. Sama łaska Boża nie wystarczy. Nasze starania o zbawienie musi dopełniać niesienie swojego osobistego krzyża, a tym samym podejmowanie wielu wewnętrznych zmagań. Musimy całkowicie przylgnąć do Chrystusa i sprawić, żeby to On żył w nas, a my w Nim. Jego cnoty muszą się stać naszymi cnotami. Niech nie zniechęca nas fakt, że dla jednych krzyż jest głupotą - oni bowiem szukają ziemskiej mądrości, dla drugich zgorszeniem- ci potrzebują jedynie znaków (por. 1Kor 1:18). Dla ucznia Chrystusowego, człowieka wiary, Krzyż Pana zawsze jest nadzieją, zbawieniem i zapowiedzią zmartwychwstania do życia wiecznego.

Pierwsza Liturgię św. o godz. 7.00 sprawował ks. ks. mitrat Adam Misijuk w asyście diakona Andrzeja Enachi. Lekcję apostolską przeczytał lek. Mateusz Waszczuk, homilię wygłosił ks. Adam, chórem dyrygował prof. W. Wołosiuk.

Drugiej Boskiej Liturgii o godz. 8.30 przewodniczył ks. prot. Piotr Kosiński wspólnie z ks. prot. Piotrem Rajeckim. List apostolski przeczytała Marta Czaban, homilię wygłosił ks. Piotr Kosiński, chórem dyrygował Adam Tomaszewski.

Głównej Liturgii o godz. 10.00 przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov, współsłużył ks. Dawid Romanowicz, asystował diakon Łukasz Leonkiewicz. Lekcję apostolską przeczytał lek. Andrzej Trofimiuk, homilię wygłosił ks. Paweł Korobeinikov, chórem dyrygował prof. W. Wołosiuk.

W trakcie Liturgii, z uwagi na epidemię koronawirusa w Polsce i na świecie, duchowni czytają specjalne modlitwy wstawiennicze do św. Charalampiusza. Modlitwa zalecana jest także w domach wiernych.

 

Ks. Piotr Kosiński

zdjecia: Włodzimierz Misijuk
 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl