Nabożeństwa

Święta Liturgia
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
NIEDZIELA
7:00 - górna cerkiew
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 10:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Chrystus Zmartwychwstał!

22.04.2020

Христос Воскресе! Chrystus Zmartwychwstał!

Ewangeliczne czytanie w Dzień Świętej Paschy Chrystusowej otwiera nam wzniosły prolog ewangelista Jana. W kilku frazach Prologu św. Jan opiewa drogę Jezusa od Boga – przez świat ludzki – i Jego powrót do chwały Boga Ojca. Logos w Prologu Ewangelii Jana i Sophia w biblijnej i judaistycznej tradycji mądrościowej, to ta sama Druga Osoba Trójcy Świętej – Jezus Chrystus Syn Boży. Autor Ewangelii podkreśla, że Logos określa indywidualną Osobę, o której są wygłaszane różne orzeczenia, o Jej relacji do Boga w preegzystencji. Wszystko co się stało, przez Niego zaistniało, Nim samym jest przepełnione. Na koniec Najdoskonalszy Obraz Boga Ojca rodzi się w ludzkim świecie jako człowiek pozostając jednocześnie niezmiennie Bogiem. Wcielony Logos Jest potwierdzeniem natury niewidzialnego Boga Ojca, bowiem Słowo ma Swoje Źródło i potwierdza tożsamość Osoby od Której wychodzi, o czym świadczy Duch Święty. Zbawiciel świata objawia nam się jako Przedwieczne Słowo Samego Boga Ojca. Jezus najdoskonalej objawia światu Boga i wolę Stwórcy. W osnowie wszelkiej egzystencji Kosmosu jest Odwieczne Słowo. Jan zaznacza, że wszystko żyje i funkcjonuje w świecie dzięki łączności z Przedwieczną Światłością. Bóg Jest Światłością, Która w ciemności świeci i nic nie może osłabić Jego blasku i boskiej chwały (por. J 1:5).

Żadna zła i mroczna siła upadłych nie jest w stanie przyćmić Bożej Światłości. Zwycięstwo Zbawiciela nad ciemnością, grzechem i śmiercią przez Jego Zmartwychwstanie w ludzkim ciele przynosi ludziom i światu nową Epokę przymierza Boga z człowiekiem. Epokę objawienia Królestwa Bożego już tu, na ziemi przez zstąpienie do piekieł i zwycięstwo nad śmiercią Zbawiciela Chrystusa. Kto z wiarą zanurza się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, w Chrystusa się przyobleka.

Воистину воскресе! Zaiste Zmartwychwstał!

Paschalnym nabożeństwom Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk - proboszcz wolskiej parafii wspólnie z miejscowym duchowieństwem.

ks. prot. Piotr Kosiński

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl