Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Dzień Antypaschy

27.04.2020

W Niedzielę Antypaschy wolska parafia obchodzi swoje drugie święto parafialne. Paschalną radość święta swoją obecnością podkreślił Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, który wznosił modlitwę podczas głównej Boskiej Liturgii. Wspólnie z metropolitą w cerkwi św. Jana Klimaka tego dnia modlili się ks. mitrat Adam Semeniuk – proboszcz stołecznej parafii Hagia Sophia, ks. prot. Tomasz Stempa – prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz wolskie duchowieństwo na czele z ks. proboszczem mitratem Adamem Misijukiem.

Do  zebranych wiernych z pouczającym słowem zwrócił się J. E. Metropolita, który w homilii podkreślił aktualność realnej rzeczywistości Zmartwychwstałego Chrystusa w życiu doczesnym każdego człowieka, jak i tych których ziemska wędrówka dobiegła już końca. Odniósł się także do ogólnoświatowej sytuacji związanej z panującą pandemią. Powiedział m.in.: „My prawosławni powinniśmy szczycić się świadomością bogactwa swojej religijnej kultury i stąd wyrażać swój bogobojny szacunek i siłę modlitwy za naszych przodków, kształtując tym samym historię i tradycję dla przyszłych pokoleń, jako żywe świadectwo wiary. (…) Także dzisiejsza sytuacja związana z panującą pandemią i wszelkie ludzkie rozterki z nią związane winniśmy odważnie pokonywać w świetle Wiary i Prawdy Zmartwychwstałego Chrystusa, niosąc światu tę radosną nowinę!...”. Władyka podkreślił także: „U Boga nie ma umarłych, wszyscy jesteśmy tu teraz razem i jednoczymy się oraz przeżywamy św. Eucharystię, zarówno Ci których widzimy stojących tu obok, jak i te tysiące dusz, których ciała spoczywają na tymże cmentarzu”.

Po Liturgii  miała miejsce uroczysta procesja paschalna, poprzedzona panichidą. Poświęcono groby zmarłych hierarchów naszego Kościoła, duchownych, żołnierzy i wiernych spoczywających na parafialnym wolskim cmentarzu.

Kończąc uroczystości J. E. Metropolita podziękował za wspólną modlitwę duchowieństwu i wszystkim przybyłym do wolskiej cerkwi. W imieniu wolskiej społeczności głos zabrał proboszcz parafii dziękując, w imieniu kleru i wiernych, za trud i wytrwałość Władyki oraz przewodniczenie wspólnej modlitwie.

Na zakończenie wierni otrzymali cząstkę Artosa – chleba święconego w Noc Paschalną, nawiązującego do starożytnej apostolskiej tradycji dzielenia się podczas spotkań eucharystycznych.                                                                        

ks. Dawid Romanowicz

zdjęcia całonocne czuwanie: ks. Dawid Romanowicz, Włodzimierz Misijuk

zdjęcia Św. Liturgia: Łukasz Troc

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl