Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 9:00 - górna cerkiew
 

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 10.30-17.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Pomagam seniorom - rzeczowo i finansowo

29.05.2020

W ramach akcji charytatywnej „Pamiętajcie o swych przodkach – naśladujcie ich wiarę i tradycje”, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” aktywnie włączyło się w działania mające na celu złagodzenie skutków pandemii Covid-19 oraz przeciwdziałania jego negatywnym konsekwencjom.

W dniu 26 maja 2020 roku przekazano dla pracowników i seniorów Domu Opieki Społecznej „ARKA” w Kożynie pomoc rzeczową w postaci 2.800 sztuk rękawiczek lateksowych i ok. 40 kompletów pościeli.

W ubiegłym roku, dzięki wsparciu i ofiarności społeczności zgromadzonej przy Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie zrealizowano akcję „Pomaganie przez ubranie”.

W celu pozyskania dodatkowych środków m.in. na: zakup najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla seniorów z tego ośrodka, Stowarzyszenie prowadzi aukcje internetowe za pośrednictwem portalu charytatywni.allegro.pl

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o udział w akcji pomocy seniorom poprzez licytację (zakup wystawionych na aukcji przedmiotów) lub przekazanie na aukcję własnych przedmiot (np. ikon, książek, obrazów, płyt, monet kolekcjonerskich, odznaczeń, przedmiotów zabytkowych, strojów tradycyjnych, wyszywanych ręczników lub innych dzieł sztuki ludowej).

W sytuacji związanej z zagrożeniem, szczególnie dla osób starszych i chorych, każde wsparcie dla tego ośrodka jest bardzo ważne i liczy się każda złotówka oraz każda forma pomocy. Jeżeli macie interesujący pomysł, prosimy napiszcie – [email protected] lub zadzwońcie – 782 611 130.

Link do prowadzonych aukcji:
https://stowarzyszeniewtp.pl

Można też wspomóc akcję pomocy seniorom poprzez wpłatę na konto:

PNB Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990
Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”, ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa,
w tytule przelewu prosimy wpisać „POMAGAM SENIOROM”.

Wspólnie możemy uczynić więcej! Wesprzyjcie nasze działania!

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl