Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

III Niedziela po Pięćdziesiątnicy

29.06.2020

W trzecią Niedzielę po Pięćdziesiątnicy wspominaliśmy m.in. pamięć błogosławionego Hieronima ze Strydonu. Jest on drugim patronem dolnego ołtarza wolskiej cerkwi obok św. proroka Eliasza. Późniejszy kapłan Hieronim ur. między 331 a 347 w Strydonie, zm. 30 września 419 lub 420 w Betlejem. Jego największym dokonaniem jest tłumaczenie tekstu Pisma Świętego z języków oryginalnych, greckiego i hebrajskiego, na łacinę. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego i jest jego oficjalnym tłumaczeniem. Jest także autorem licznych komentarzy do Pisma Świętego.

W czytaniu dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa Jezusa Chrystusa o tym, by zbytnio nie troszczyć się o dobra materialne i zaufać Bogu. Stwóra troszczy się o każdego człowieka nie mniej, jak o świat zwierząt i najmniejszy kwiatek polny. On Jest Duchem Życiodajnym i utrzymuje całe stworzenie w pełni życia. Jedynym odstępstwem jest brak wiary i egoizm rozumnego człowieka. Dlatego ważnym jest zachować „zdrowe oko”, czyli czysty i roztropny umysł, jak utrzymuje św. bp Teofan Pustelnik (Zatwornik). Bóg bowiem wie, zanim o cokolwiek poprosimy, czego nam potrzeba. Św. Izaak Syryjczyk rekomenduje, aby w pokorze serca zawierzać Ojcu Niebieskiemu i nie wypraszać upornie dla siebie dóbr ziemskich. Zazwyczaj nie wiemy, co dla nas w danej chwili będzie najlepsze i służy zbawieniu w życiu wiecznym. „Bądź wola Twoja …” – powtarzamy w Modlitwie Pańskiej.

Tego dnia w wolskiej parafii były sprawowane trzy Boskie Liturgie.

ks. prot. Piotr Kosiński

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz
 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl