Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela V po Pięćdziesiątnicy. Św. Ap. Piotra i Pawła. Św. Paisjusza ze Św. Góry Atos

19.07.2020

Ewangeliczne czytanie piątej niedzieli po Pięćdziesiątnicy opisuje wg ewangelisty Mateusza wypędzenie legionu biesów z dwóch opętanych. Jezus przychodzi z uczniami do krainy pogan wnosząc światło prawdy. Cud oczyszczenie z niewoli złych duchów nie spotkał się z aprobatą mieszkańców krainy Gadareńczyków. Jednak nie wszyscy są gotowi na bliskość Boga.

W dzisiejszą niedzielę Kościół prawosławny wspominał pamięć świętych apostołów Piotra i Pawła. Każdy z nich charakteryzował się odmienną dynamiką swojej religijności. Pan w szczególny sposób powołuje do apostolatu Ewangelii, bowiem bada serca ludzkie. Determinacja uczniów Chrystusa zwraca nasza uwagę na bezgraniczne zaufanie Panu w Jego odwiecznym planie ekonomii ludzkości. Zbawiciel przemienia nasze życie i uzdatnia człowieka wiary do innej wartość. Królestwo Boże dostępne jest dla każdego. Przekonali się o tym apostołowie przez wierność Słowu Bożemu i pragmatyzm życia w Bogu. Apostołom zawdzięczamy obecną Ewangelię.

Tego dnia były sprawowane dwie święte Liturgie. Po zakończonym nabożeństwie, ks. Dawid Romanowicz pozdrowił w imieniu ks. proboszcza i wszystkich obecnych, ks. Piotra Kosińskiego oraz ks. Pawła Korobeinikov z dniem imienin.

ks. prot. Piotr Kosiński

zdjęcia: lek. Andrzej Trofimiuk, Jarosław Panasiuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl